Podziel się:

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim jest dziś gospodarzem debaty na temat  ponadnarodowych list i zasady Spitzenkandidaten, w ramach której społeczeństwo obywatelskie i naukowcy spotkają się, aby znaleźć rozwiązania na rzecz wzmocnienia europejskiego wymiaru wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García, otworzy seminarium internetowe, które będzie transmitowane na żywo na stronie internetowej Grupy S&D w godz. 13.00 - 15.00. Z pełnym programem można zapoznać się tutaj.

Domènec Ruiz Devesa jest sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiego prawa wyborczego, specjalnej procedury, w ramach której Parlament Europejski ma prawo inicjatywy.

Domènec Ruiz Devesa, rzecznik Grupy S&D do spraw konstytucyjnych i sprawozdawca ds. europejskiego prawa wyborczego, powiedział:

- Dzięki największej frekwencji wyborczej od 25 lat w wyborach w 2019 roku mamy szansę wykorzystać tę dynamikę, aby wzmocnić europejską sferę polityczną w nadchodzących wyborach parlamentarnych w 2024 roku. Powinniśmy wyjść poza 27 wyborów krajowych odbywających się równolegle i zamiast tego stworzyć prawdziwie paneuropejski okręg wyborczy z ponadnarodowymi listami, aby wesprzeć kampanię dotyczącą kwestii unijnych i uwidocznić istnienie partii politycznych UE. Dzięki wspólnej liście wyborczej, na której czele stanie kandydat każdej rodziny politycznej na przewodniczącego Komisji, możemy również nadrobić straconą szansę z 2019 roku, aby stworzyć bezpośredni związek między wyborem przewodniczącego Komisji a wynikiem wyborów. Dzisiaj omawiamy różne kroki mające na celu polepszenie demokratycznej legitymacji UE dla wzmocnienia zaufania, pewności i odpowiedzialności w ramach kształtowanych przez nas polityk i przepisów, które tworzymy w UE.

Marek Belka, wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za sprawy konstytucyjne, powiedział:

- Słuszną odpowiedzią UE na pandemię Covid-19 była wspólna praca: walka z wirusem, opracowanie strategii w sprawie szczepień oraz uzgodnienie wspólnego Planu Odbudowy. Podczas gdy UE jest widoczna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w naszym codziennym życiu, w przypadku wyborów europejskich wciąż zbyt często czysto krajowe debaty mają wpływ na wyborców, a przepisy krajowe określają procedurę wyborczą. Potrzebujemy więcej wspólnych debat i więcej wspólnych standardów dotyczących przepisów wyborczych, aby lepiej odzwierciedlać rzeczywistość procesu decyzyjnego UE, który polega na współpracy w celu znalezienia wspólnych rozwiązań dla wspólnych wyzwań.

Zaangażowani europosłowie

BELKA Marek
BELKA Marek
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Polska
RUIZ DEVESA Domènec
RUIZ DEVESA Domènec
Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Postępowcy inicjują debatę w sprawie Konferencji na temat Przyszłości Europy w ramach wydarzenia, które odbędzie się 3 maja w Rzymie - #Progressives4Europe
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Wyrażamy uznanie dla reform wymiaru sprawiedliwości na Malcie, ale osoby odpowiedzialne za zabójstwo Daphne Caruany Galizii muszą zostać postawione przed sądem
Komunikat prasowy
Grupa S&D przewodzi sprawozdaniu w sprawie pełnego wdrożenia umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE