Podziel się:

W czasie, gdy Europa zmaga się z drugą falą pandemii Covid-19, parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności głosuje dzisiaj za przyjęciem ambitnego, samodzielnego programu w dziedzinie ochrony zdrowia na lata 2021-2027 - tzw. programu UE dla zdrowia (ang. EU4Health) w wysokości 9,4 miliarda euro. Zdaniem Socjalistów i Demokratów, jest to duży krok w kierunku Europejskiej Unii Zdrowia, jaką zaproponowali w maju w odpowiedzi na pandemię Covid-19.

Dzięki budżetowi w wysokości 9,4 mld euro, popartemu przez eurodeputowanych (w porównaniu do 1,7 mld euro, co zaproponowała Rada Europejska), program EU4Health zwiększyłby gotowość UE do odpowiedzi na poważne, transgraniczne zagrożenia dla zdrowia publicznego, wzmocniłby systemy opieki zdrowotnej, aby stawić czoła zarówno epidemiom, jak i długofalowym wyzwaniom oraz pomógłby zmniejszyć nierówności w dziedzinie ochrony zdrowia i zapewnić wszystkim powszechny dostęp do opieki zdrowotnej.

Eurodeputowana i sprawozdawczyni Grupy S&D ds. programu EU4Health, Sara Cerdas, powiedziała:

- Program EU4Health to najbardziej ambitny program w dziedzinie ochrony zdrowia w historii UE. Powinien on stworzyć rzeczywistą wartość dodaną dla wszystkich obywateli UE, koncentrując się na promocji zdrowia i zapobieganiu chorobom oraz inwestując w działania w zakresie zdrowia publicznego. Istnieją dowody na to, że działania te przynoszą zwrot z inwestycji w wysokości 14 euro za każde zainwestowane euro. Jednocześnie powinniśmy stworzyć europejskie ramy na rzecz zwalczania chorób niezakaźnych i poprawy gotowości na przyszłe kryzysy zdrowotne oraz wsparcia badań i rozwoju w UE.

- Dlatego też nie możemy zaakceptować cięć, zaproponowanych przez Radę Europejską. Pandemia Covid-19 ujawniła wiele nierówności w dziedzinie ochrony zdrowia i luk w naszych systemach opieki zdrowotnej, które musimy wypełnić. W tym roku mogliśmy nie być przygotowani na pandemię Covid-19, ale obywatele nie wybaczyliby nam, gdyby nasze systemy opieki zdrowotnej nie były gotowe na przyszłe kryzysy. Potrzebujemy ambitnego programu EU4Health jako narzędzia zapewniającego, że nasza europejska, powszechna opieka zdrowotna będzie rzeczywiście dostępna dla wszystkich, ponieważ każdy ma prawo podstawowe do zdrowia.

Rzeczniczka Grupy S&D w Komisji Ochrony Środowiska, Jytte Guteland, powiedziała:

- Jestem dumna z tego, że program EU4Health przyczyni się do realizacji koncepcji Europejskiej Unii Zdrowia, którą moja Grupa zaproponowała w odpowiedzi na Covid-19, na przykład w kwestii utworzenia europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia, testów warunków skrajnych dla krajowych systemów opieki zdrowotnej oraz utworzenia europejskiego mechanizmu reagowania na zagrożenia dla zdrowia publicznego. Są to ważne środki, służące wzmocnieniu wysiłków Europy na rzecz ochrony zdrowia naszych obywateli.

- Prawo do zdrowia fizycznego i psychicznego jest podstawowym prawem człowieka. Każdy człowiek, bez dyskryminacji, ma prawo do dostępu do nowoczesnej i kompleksowej opieki zdrowotnej. Dla nas, Socjalistów i Demokratów, fundamentalne znaczenie ma to, aby wszyscy obywatele mieli dostęp do wysokiej jakości i przystępnej cenowo opieki zdrowotnej w Europie. Ambitny program EU4Health jest kamieniem milowym w tworzeniu Europejskiej Unii Zdrowia, a Grupa S&D będzie nadal walczyć o to, aby UE udało się to osiągnąć.

Uwaga dla wydawców:

Ostateczne głosowanie nad stanowiskiem Komisji ENVI odbędzie się w środę, 14 października, po czym sprawozdanie to trafi na posiedzenie plenarne i będzie stanowiło podstawę do negocjacji międzyinstytucjonalnych.

Powiązane dokumenty

A European Health Union

Zaangażowani europosłowie

GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja
CERDAS Sara

CERDAS Sara

Członek
Portugalia

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Zakaz przedwczesnego starzenia się produktów oraz obowiązkowe etykietowanie dotyczące trwałości i możliwości naprawy. Grupa S&D walczy o ambitny, zrównoważony jednolity rynek

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nowy pakiet Komisji Europejskiej zmierza w kierunku budowy Europejskiej Unii Zdrowia, o co apelowaliśmy

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nawet w czasach kryzysu nie ma miejsca na kompromisy, jeśli chodzi o demokrację i praworządność