Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim przewodzą dążeniu do reformy procesu europejskiego semestru poprzez uwzględnienie celów dotyczących zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego obok celów gospodarczych, aby poprawić dobrobyt wszystkich. W dniu dzisiejszym Parlament Europejski po raz pierwszy w tej kadencji zatwierdził sprawozdanie w sprawie rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 rok, przedstawione przez Komisję Spraw Gospodarczych i Monetarnych oraz Komisję Zatrudnienia, wysyłając silny sygnał do Komisji i Rady w sprawie konieczności dokonania reformy.

Joachim Schuster, eurodeputowany S&D odpowiedzialny za europejski semestr w Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych, powiedział:

- Naszą ambicją jest przekształcenie przestarzałego europejskiego semestru w siłę napędową zmian, aby zapewnić zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu społecznemu odbudowę gospodarki poprzez uwzględnienie celów społecznych i środowiskowych, które powinny osiągnąć rządy UE.

- Jestem dumny z tego, że znacznie poprawiliśmy to sprawozdanie, które stanowi z trudem wypracowany kompromis między różnymi stanowiskami politycznymi w tej Izbie, aby mieć pewność, że Parlament Europejski będzie miał głos w sprawie polityki fiskalnej UE. Udało nam się uwzględnić cele zrównoważonego rozwoju ONZ i Europejski filar praw socjalnych jako drogowskazy dla naszej polityki gospodarczej. Aby przyspieszyć budowę oraz zarządzać transformacją cyfrową i ekologiczną, nie pozostawiając nikogo w tyle, musimy pobudzić inwestycje publiczne i prywatne. Z powodu pandemii, która niszczy życie i źródła utrzymania, nadal znajdujemy się w fazie odbudowy „za wszelką cenę”.

- Poprzez niniejsze sprawozdanie Parlament Europejski inauguruje tak bardzo potrzebną debatę na temat reformy fiskalnej i gospodarczej architektury UE. Nadszedł czas, aby dostosować nasze reguły fiskalne do nowych realiów oraz postawić ludzi i planetę na pierwszym miejscu.

Lina Gálvez Muñoz, eurodeputowana S&D i autorka sprawozdania Komisji Zatrudnienia w sprawie europejskiego semestru, powiedziała:

- Miliony ludzi tracą pracę, w szczególności kobiety. Musimy walczyć z tymi bardzo realnymi problemami za pomocą rzeczywistych rozwiązań, a nie pięknych słów. Jeśli mamy odnieść sukces, nie możemy powrócić do środków oszczędnościowych i błędów popełnionych podczas poprzednich kryzysów. Wręcz przeciwnie, musimy zmienić reguły gry i utrzymując uruchomioną klauzulę korekcyjną tak długo, jak to będzie konieczne, zapewnić niezbędną przestrzeń fiskalną do zdecydowanego zwalczania nierówności i ubóstwa. Przed dezaktywacją klauzuli korekcyjnej istotne jest to, aby Komisja oceniła społeczne konsekwencje tego rodzaju posunięcia.

- Za pomocą tego sprawozdania kładziemy podwaliny pod nową Europę, jaką pragniemy zbudować. Europę, w której prawa socjalne będą miały taką samą wagę jak cele gospodarcze i środowiskowe. Dlatego też wzywamy do włączenia wreszcie wskaźników ekonomicznych do europejskiego semestru, które pozwolą zidentyfikować problemy społeczne i wskaźniki społeczne do pomiaru postępów dokonywanych przez państwa członkowskie. Godna praca, sprawiedliwość społeczna i równe szanse, solidne systemy opieki społecznej i sprawiedliwa mobilność muszą zostać uwzględnione w tabeli wyników społecznych w ramach procesu semestru.

Zaangażowani europosłowie

GALVEZ MUÑOZ Lina
GALVEZ MUÑOZ Lina
Członek
Hiszpania
SCHUSTER Joachim
SCHUSTER Joachim
Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia
PELZ Silvia
Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Od Göteborga do Porto: Socjaliści wytyczają drogę do bardziej sprawiedliwej Europy
Komunikat prasowy
Czas podjąć działania w sprawie podatku cyfrowego i globalnej minimalnej efektywnej stawki podatkowej - mówi Grupa S&D, wzywając przywódców UE do poparcia propozycji Bidena
Komunikat prasowy
Nadszedł czas, aby położyć kres ubóstwu wśród dzieci na szczycie społecznym w Porto