Podziel się:

Zabierając głos przed rozpoczęciem w dniu dzisiejszym przez komisarza Nicolasa Schmita fazy konsultacyjnej w sprawie pracy za pośrednictwem platform internetowych, Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejski zaapelowali o to, aby osoby pracujące za pośrednictwem platform internetowych były uznawane za pracowników posiadających wszystkie obowiązujące prawa w zakresie wynagrodzenia, podatków dochodowych, ochrony socjalnej, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, a także w dziedzinie tworzenia związków zawodowych i rokowań zbiorowych.

Eurodeputowana Elisabetta Gualmini, sprawozdawczyni pomocnicza Grupy S&D, powiedziała:

- To takie proste - wystarczy jedno kliknięcie w telefonie, aby zamówić dostawę jedzenia do domu, samochód, który zabierze Cię w dowolne miejsce lub osoby sprzątające, aby posprzątać dom. Jednak niektórzy ludzie płacą bardzo wysoką cenę za tę wygodę. Kierowcy Ubera, osoby sprzątające Helpling lub rowerzyści Deliveroo są pozbawieni godziwych zarobków, nie korzystają z ubezpieczenia społecznego i płatnego urlopu. Pozorne samozatrudnienie pozostawia dzisiejszych pracowników bez żadnego zabezpieczenia dochodów. Jedne z najbogatszych firm na tej planecie przenoszą ryzyko biznesowe na pracowników i podatników. Jeśli kierowcy Ubera nie zdobędą klientów, będą musieli sami zapłacić rachunek za paliwo. Jeśli rowerzyści Deliveroo ulegną wypadkowi na rowerze podczas pracy, nie otrzymają zasiłku chorobowego. Ponadto tradycyjne firmy, które oferują swoim pracownikom pełną ochronę socjalną i godziwe wynagrodzenie, mają do czynienia z nieuczciwą konkurencją ze strony platform internetowych, stosujących dumping socjalny.

- Cieszymy się, że Komisja Europejska uznaje wagę tej kwestii i zobowiązała się do przedstawienia wniosku legislacyjnego w tej sprawie przed końcem tego roku.

Eurodeputowana Agnes Jongerius, rzeczniczka Grupy S&D ds. zatrudnienia i spraw społecznych, powiedziała:

- Osoby pracujące za pośrednictwem platform internetowych i ich związki zawodowe strajkowali, wnosili sprawy sądowe i wygrywali je w całej Europie. Nie dalej jak w ubiegłym tygodniu w Holandii sąd orzekł, że rowerzyści Deliveroo są pracownikami. Musimy chronić osoby pracujące za pośrednictwem platform od samego początku i rozwiać zasłony dymne, stosowane przez te platformy internetowe.

- Aby zmienić zasady gry gospodarki dzielenia się („gig economy”) wszystkie osoby pracujące za pośrednictwem platform internetowych muszą być traktowane z zasady jako pracownicy. Naszym celem jest odwrócenie ciężaru dowodu. Należy założyć, że stosunek pracy istnieje z platformą internetową, co pociąga za sobą pełne prawa socjalne i pracownicze; do platform internetowych powinno należeć dowiedzenie czegoś przeciwnego.

- Rewolucja cyfrowa niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak większa elastyczność i praca w domu. Ale jednocześnie przełomowe innowacje odwracają do góry nogami produkcję, struktury pracy, sprzedaż i relacje z klientami. Aby zapewnić, by postęp technologiczny przekładał się na postęp społeczny dla wszystkich, musimy przyjąć prawa zapewniające osobom pracującym za pośrednictwem platform internetowych takie same prawa jak wszystkim innym pracownikom oraz gwarantujące przestrzeganie przez platformy internetowe tych samych przepisów, których przestrzegają wszystkie inne firmy. Najwyższy czas, aby wzmocnić wreszcie prawa pracowników w erze cyfrowej. Jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań, aby chronić jedne z najbardziej wrażliwych osób w dzisiejszej gospodarce, grozić nam będzie to, że niepewna praca obejmie jutro inne sektory.

Uwaga dla wydawcy:

Przeczytaj tutaj  więcej o naszej agendzie społecznej dotyczącej pracy cyfrowej.

Osoby pracujące za pośrednictwem platform internetowych używają aplikacji (takich jak Uber) lub strony internetowej (takich jak Amazon Turk lub Helpling), aby oferować klientom odpłatne usługi. Praca za pośrednictwem platform internetowych jest obecnie przedstawiana przez wiele platform internetowych jako niestandardowa forma zatrudnienia. W związku z tym warunki pracy i prawa socjalne osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych nie są objęte standardowymi przepisami prawa pracy, co sprawia, że wiele osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych ma zapewnioną mniejszą ochronę niż pracownicy offline; tworzy to nieuczciwą konkurencję między gospodarką dzielenia się (gig economy”) a tradycyjnymi firmami.

Sprawozdanie komisji EMPL zatytułowane: „Sprawiedliwe warunki pracy, prawa i ochrona socjalna dla osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych - nowe formy zatrudnienia związane z rozwojem cyfrowym (INI)” ma zostać poddane pod głosowanie w dniach 14-15 czerwca w Komisji Zatrudnienia. Pod koniec 2021 roku oczekiwany jest wniosek Komisji Europejskiej zatytułowany „Poprawa warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych”.

Powiązane dokumenty

S&Ds: A social agenda for digital work

Zaangażowani europosłowie

JONGERIUS Agnes
JONGERIUS Agnes
Head of delegation
Koordynator
Holandia
GUALMINI Elisabetta
GUALMINI Elisabetta
Członek
Włochy

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia
PELZ Silvia
Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Od Göteborga do Porto: Socjaliści wytyczają drogę do bardziej sprawiedliwej Europy
Komunikat prasowy
Nadszedł czas, aby położyć kres ubóstwu wśród dzieci na szczycie społecznym w Porto
Komunikat prasowy
Najwyższy czas na szacunek i sprawiedliwe wynagrodzenia minimalne dla wszystkich europejskich pracowników