Podziel się:

Parlament Europejski wypowiedział się przeciwko konfliktowi zbrojnemu między etiopskim rządem federalnym a regionalną administracją Tigraj, na czele której stoi Tigrajski Ludowy Front Wyzwolenia (TPLF). Konflikt ten spowodował już śmierć setek cywilów i masowe wysiedlenia ludzi. W rezolucji przyjętej dziś na posiedzeniu plenarnym Parlament Europejski wzywa obie strony, aby zobowiązały się do natychmiastowego zawieszenia broni i rozwiązania rozbieżności politycznych środkami demokratycznymi w celu znalezienia trwałego, pokojowego rozwiązania. Grupa S&D żąda w szczególności, aby rząd Etiopii zapewnił organizacjom humanitarnym natychmiastowy i nieograniczony dostęp do obszarów objętych konfliktem w celu zapewnienia, by ​​pomoc humanitarna dotarła do potrzebujących.

Sprawozdawca Grupy S&D i współprzewodniczący Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego UE, eurodeputowany Carlos Zorrinho, powiedział:

- Krwawy konflikt między rządem federalnym Etiopii a administracją regionalną prowincji Tigraj musi zostać poddany mediacji i zostać w trybie pilnym zakończony w ramach demokratycznego dialogu, aby nie dopuścić do śmierci setek niewinnych cywilów, łamania praw człowieka i wolności mediów oraz do wybuchu brutalnego kryzysu humanitarnego.

- Międzynarodowe organizacje praw człowieka donoszą, że od początku konfliktu w różnych częściach prowincji Tigraj doszło do wielu przypadków masowego zabijania cywilów i zbrodni wojennych.

- Ponadto Tigrajczycy zamieszkali w innych częściach kraju zostali zawieszeni w pracy i pozbawieni możliwości lotów za granicę. Zgłoszono również, że miały miejsce przypadki fizycznego i cyfrowego nadzoru oraz arbitralnych aresztowań i zatrzymań na masową skalę. Jest to rzecz nie do przyjęcia i należy to powstrzymać.

- Ten krajowy kryzys może mieć straszliwy wpływ na stabilność całego regionu Rogu Afryki, przekształcając się szybko w międzynarodową katastrofę.

- Warto pamiętać, że współpraca rozwojowa UE z Etiopią jest jedną z największych na świecie; jej wysokość na lata 2014-2020 wynosi 815 mln euro, a Etiopia jest jednym z głównych beneficjentów nadzwyczajnego funduszu powierniczego UE dla Afryki; w latach 2015-2019 kraj ten otrzymał ponad 271,5 mln euro. W 2020 roku UE przeznaczy 44,29 mln euro na projekty humanitarne w Etiopii.

- Dlatego też, przy poparciu ze strony Parlamentu Europejskiego, we współpracy z krajami i organizacjami regionalnymi, UE ma moralny i polityczny autorytet, aby wezwać obie strony do wsparcia demokratycznej legalności oraz zapewnienia przywrócenia ram konstytucyjnych i pokoju w Etiopii.

Zaangażowani europosłowie

ZORRINHO Carlos
ZORRINHO Carlos
Head of delegation
Członek
Portugalia

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Dzięki Globalnemu Wymiarowi Europy/ISWMR otwieramy nowy etap współpracy międzynarodowej UE
Komunikat prasowy
Społeczność międzynarodowa nie może porzucić afgańskiego narodu, a w szczególności kobiet!
Komunikat prasowy
Wizyta Bidena w Europie to doskonała okazja do ożywienia postępowej, transatlantyckiej agendy i multilateralizmu