Podziel się:

W odpowiedzi na długo oczekiwane wnioski Komisji Europejskiej w sprawie ustaw o usługach cyfrowych i rynkach cyfrowych, Grupa S&D domaga się surowszych przepisów dotyczących przejrzystości, ukierunkowanej reklamy internetowej oraz egzekwowania przepisów w sferze cyfrowej.

Tiemo Wölken, negocjator Grupy S&D w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy w sprawie ustawy o usługach cyfrowych w Komisji Prawnej, powiedział:

- Ustawa o usługach cyfrowych zapewni Europie prawdziwą konstytucję cyfrową. Jasne przepisy zapewnią pewność prawa platformom i zagwarantują prawa podstawowe użytkowników. Szczególnie cieszy mnie fakt, że Komisja postanowiła postępować zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego, określając przepisy proceduralne dotyczące mechanizmów powiadamiania i działania.

- Jednak w niektórych punktach wniosek w tej sprawie nie spełnia oczekiwań. Obowiązki w zakresie przejrzystości w przypadku reklamy internetowej to ważny, pierwszy krok, ale nie wystarczają one do walki z problemem w postaci zachęty ekonomicznej do wirusowego rozpowszechniania dezinformacji i szkodliwych treści. Platformy będą w dalszym ciągu zwiększać widoczność treści przyciągających uwagę użytkowników, o ile będzie to generować zyski z ukierunkowanych, spersonalizowanych reklam. Z drugiej strony przyjmuję z zadowoleniem zobowiązanie do tego, aby wielkie platformy cyfrowe dawały swoim użytkownikom więcej możliwości wpływania na parametry w kwestii przechowywanych treści i systemów rekomendacji treści.

- Kolejnym brakującym elementem są wymogi dotyczące interoperacyjności platform zajmujących się hostingiem treści. Zapewniłoby to użytkownikom prawdziwy wybór, zamiast trzymania ich w zamkniętych środowiskach programistycznych.

- Mam również wątpliwości w kwestii tego, czy organy krajowe są najlepiej przygotowane do zapewnienia skutecznego nadzoru. W przypadku bardzo dużych platform przewidziany jest nadzór na poziomie europejskim. Zharmonizowane przepisy wymagają zharmonizowanego egzekwowania i nie widzę powodu, dla którego nie miałoby tak właśnie być w przypadku wszystkich platform cyfrowych.

Alex Agius Saliba, negocjator Grupy S&D ds. sprawozdania z własnej inicjatywy w sprawie ustawy o usługach cyfrowych w Komisji Ochrony Konsumentów, powiedział:

- Platformy internetowe stały się niezbędne w naszym życiu. Uzyskały one jednak bezprecedensowe uprawnienia, stając się twórcami reguł w zakresie własnych praw i tworząc środowisko cyfrowe dostosowane do własnych interesów. Międzynarodowe firmy cyfrowe wykorzystały swoje uprawnienia do nadzoru działań użytkowników decydując o tym, co możemy powiedzieć i przeczytać oraz o tym, co możemy zobaczyć i kupić w Internecie. Konsumenci zostali narażeni na oszustwa internetowe lub kupno wadliwych produktów bez jakiejkolwiek ochrony prawnej w Internecie.

- Nadszedł czas, aby dostosować się do tych nowych realiów i dokonać od dawna oczekiwanej zmiany 20-letnich przepisów, które nie są już odpowiednie. Najwyższy czas, abyśmy byli ambitni i zajęli się wszystkim, od bezpieczeństwa użytkowników, ochrony konsumentów, ukierunkowanych reklam, nadzoru działań użytkowników, przejrzystości, po kwestię odpowiedzialności i zdolności gigantów technologicznych do korzystania z cyfrowej gospodarki w zamian za swoje dywidendy.

- Ustawy o usługach cyfrowych i rynkach cyfrowych (DSA i DMA) nie powinny dążyć do maksymalizacji olbrzymich zysków gigantów technologicznych, ale do bezpieczniejszej przestrzeni cyfrowej dla wszystkich użytkowników; prawa podstawowe i interesy publiczne oraz prawa użytkowników i konsumentów muszą być chronione w Internecie. To nie Europa musi dostosować się do przepisów ustanowionych przez duże firmy cyfrowe, ale te firmy muszą dostosować się do naszych przepisów.

Ismail Ertug, wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za cyfryzację, powiedział:

- Z dużą władzą wiąże się duża odpowiedzialność. Niestety, platformy cyfrowe ogrywające rolę tzw. „stróżów dostępu” (ang. „gatekeepers”) zignorowały odpowiedzialność i przejrzystość, a zwiększyły swoją siłę rynkową. Platformy odgrywające rolę „gatekeepers” muszą zostać za to pociągnięte do odpowiedzialności, podczas gdy zwiększamy dostępność naszych rynków dla przedsiębiorstw typu start-up i MŚP.

- Jasne i wiążące przepisy są niezbędne, aby walczyć z brakiem równowagi na rynku cyfrowym. Oczekujemy, że Komisja UE nie zrobi kroku w tył i zaproponuje przyjęcie ambitnych przepisów dotyczących świata cyfrowego, które będą działać z korzyścią dla wszystkich.

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail
ERTUG Ismail
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
AGIUS SALIBA Alex
AGIUS SALIBA Alex
Koordynator
Malta
WÖLKEN Tiemo
WÖLKEN Tiemo
Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Chiru Dana
CHIRU Dana
Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Europejski system transportu kolejowego, w którym przestrzegane będą prawa pasażerów, wreszcie z ludzką twarzą
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Wyrażamy uznanie dla reform wymiaru sprawiedliwości na Malcie, ale osoby odpowiedzialne za zabójstwo Daphne Caruany Galizii muszą zostać postawione przed sądem
Komunikat prasowy
NIE dla Wielkiego Brata w Europie! Przepisy dotyczące SI powinny chronić prywatne życie i dane obywateli - mówi Grupa S&D