SANT Alfred
SANT Alfred
Członek
Born on 28/02/1948 , B'Kara

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Członek

Komisje

  • Komisja Gospodarcza i Monetarna , Członek
  • Komisja Petycji , Członek
  • Komisja Budżetowa , Zastępca
  • Podkomisja do Spraw Podatkowych , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi , Członek
  • Delegacja do spraw stosunków z Japonią , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

DALLI Miriam

DALLI Miriam

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Malta
AGIUS SALIBA Alex

AGIUS SALIBA Alex

Koordynator
Malta
CUTAJAR Josianne

CUTAJAR Josianne

Członek
Malta
SANT Alfred

SANT Alfred

Członek
Malta