Podziel się:

Po dyskusji na temat sytuacji w dziedzinie praw człowieka w Erytrei podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, eurodeputowani S&D wyrazili zaniepokojenie z powodu łamania praw człowieka w tym kraju.

Gianni Pittella, przewodniczący Grupy S&D w Parlamencie Europejskim, powiedział:

- Afryka jest priorytetem politycznym dla Grupy S&D. Jesteśmy zaangażowani w przyszłość tego kontynentu i jego mieszkańców. Dlatego też jesteśmy głęboko zaniepokojeni krytyczną sytuacją w dziedzinie praw człowieka w Erytrei. Kraj ten staje się ogromnym więzieniem. Parlamentarzyści, dziennikarze (wśród nich obywatel szwedzki, Dawit Isaak, o którym słuch zaginął w 2005 roku), więźniowie polityczni i więźniowie sumienia muszą zostać bezwarunkowo zwolnieni.

- Polityka represji, tortury oraz inne poniżające traktowanie - takie jak ograniczenie jedzenia, wody i opieki medycznej, a także system bezterminowej służby wojskowej - sprawiają, że Erytrea staje się krajem niemożliwym do życia, a co za tym idzie jej mieszkańcy są skazani na migrację gdzie indziej, ryzykując w drodze swoje życie.

Eurodeputowany S&D, Norbert Neuser powiedział:

- Grupa S&D uważa, że Komitet Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) powinien wziąć pod uwagę zalecenie Komisji Rozwoju Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego, by nie przyjmować krajowego programu orientacyjnego (NIP) dla programowania pomocy UE i powinien podjąć dalszą dyskusję w tej kwestii. Grupa uważa, że przyjęcie NIP dla Erytrei, pomimo sprzeciwu Parlamentu, dowodzi deficytu demokracji i poważnie osłabia rolę Parlamentu w zapewnianiu skutecznej realizacji celów rozwojowych UE.

- Wzywamy Komisję Europejską do dokonania przeglądu ustaleń kontrolnych z Parlamentem Europejskim, do uważnego rozważenia tej kwestii i zagwarantowania, że obawy i sugestie wyrażane przez Parlament Europejski będą przekazywane Komitetowi EFR.

- Jesteśmy zaniepokojeni doniesieniami, że uciekło już 400.000 Erytrejczyków - 9% ogółu ludności - a według szacunków UNHCR 5000 Erytrejczyków opuszcza ten kraj co miesiąc. Szczególną uwagę należy zwrócić na nieletnich bez opieki, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie w celu podejścia do ich sytuacji w bardziej odpowiedni sposób; potrzebne są środki ochrony dzieci zamiast polityki imigracyjnej.

Eurodeputowana S&D, Marita Ulvskog powiedziała:

- Jesteśmy bardzo zaniepokojeni losem Dawita Isaaka, obywatela szwedzkiego i jedynego dziś europejskiego więźnia sumienia. Niestety, sytuacja pana Isaaka nie jest wyjątkowa w Erytrei. Jego los podziela wielu dziennikarzy i więźniów politycznych. Jest to całkowicie nie do przyjęcia, że dziennikarze są bezprawnie więzieni za wykonywaną przez siebie pracę.

Zaangażowani europosłowie

NEUSER Norbert
NEUSER Norbert
Członek
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
UE musi przyjąć nową strategię wobec Rosji, która zawierałaby wyraźną cenę za zagrożenia dla bezpieczeństwa w Europie
Komunikat prasowy
Eurodeputowani S&D ponownie wyrażają poparcie dla kolumbijskiego porozumienia pokojowego