Podziel się:

Zabierając głos przed Świętem Pracy, 1 maja, przewodniczący Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Udo Bullmann, powiedział:

- 1 maja obchodzimy święto pracowników i ich związków zawodowych, a także dokonujemy oceny przyszłych wyzwań i walk o obronę praw pracowniczych.

- Jednym z największych wyzwań dla praw pracowników jest dziś cyfryzacja. Nieuporządkowana cyfryzacja wywraca nasze społeczeństwa i gospodarki do góry nogami, w sposób niewidziany od czasów ostatniej rewolucji przemysłowej. Procesy produkcyjne i struktury pracy podlegają rewolucyjnym zmianom z szybkością zapierającą dech w piersiach. Niektórzy przewidują, że utracone zostaną miliony miejsc pracy; inni prognozują, że zostaną stworzone miliony miejsc pracy. To, czy cyfryzacja stanie się twórcą, czy też zabójcą miejsc pracy i to, czy nowe miejsca pracy będą dobrymi miejscami pracy, zapewniającymi sprawiedliwą płacę i godziwe warunki, zależy w dużej mierze od tego, jak zarządzać będziemy cyfrową rewolucją.

- Jeśli nie chcemy żyć w społeczeństwie, w którym ciężka praca już się nie opłaca, w którym ryzyko działalności gospodarczej jest „przerzucane” na pracowników, zmuszonych do przejścia na niepewne samozatrudnienie, podczas gdy nieliczni stają się bardzo bogaci, musimy podjąć natychmiastowe działania. Partie socjalistyczne i laburzystowskie muszą walczyć ramię w ramię z ruchami związkowymi. Razem udało nam się okiełznać ostatnią rewolucję przemysłową i zapewnić, że postęp techniczny został przekształcony w postęp społeczny. Ostatnim razem odnieśliśmy sukces w kontekście krajowym poprzez przeforsowanie w parlamentach ustaw, które chroniły prawa pracownicze i prawa socjalne. Tym razem musimy dokonać tego samego na szczeblu europejskim. Dzięki nowym przepisom dotyczącym pracowników delegowanych, wkrótce otrzymywać oni będą równe wynagrodzenie za taką samą pracę w tym samym miejscu, co stanie się rzeczywistością dla wszystkich Europejczyków; udowodniliśmy w ten sposób, że dumping socjalny może i musi być skutecznie zwalczany na szczeblu europejskim. Wzywam związki zawodowe, aby przyłączyły się do nas w tej walce, aby zagwarantować, że uczciwe wynagrodzenie za odpowiednią pracę w godnych warunkach stanie się rzeczywistością dla wszystkich Europejczyków w erze cyfrowej. Razem możemy i musimy odnieść sukces.

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Przemysł przyszłości będzie miał ekologiczny, zrównoważony i socjalny charakter - proponuje Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Komisję do zwiększenia ambicji w odniesieniu do ludzi młodych

Komunikat prasowy

Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia: Pomimo sprzeciwu ze strony EPL, Grupa S&D wprowadza postępowe polityki, aby zapewnić sprawiedliwą odbudowę