Opublikowane:
Podziel się:

Grupa S&D ponowiła dziś swój apel o zmianę prawodawstwa UE w celu zapewnienia, że osoby świadczące pomoc humanitarną dla uchodźców nie będą penalizowane. Apel ten został wygłoszony w następstwie petycji do Parlamentu Europejskiego w tej sprawie, która była dzisiaj przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim.
 
Rzeczniczka Grupy S&D w Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, Soledad Cabezón Ruiz powiedziała:
 
- Osoby, które - często narażając się przy tym na niebezpieczne sytuacje - szczególny wysiłek wkładają w to, aby świadczyć pomoc humanitarną osobom uciekającym przed wojną i prześladowaniami, powinny być doceniane, a nie ścigane. Petycja złożona w Parlamencie przez organizację pozarządową PROEMAID (Professional Emergency Aid) podnosi wiele ważnych kwestii, które w pełni popieramy. Apelowaliśmy konsekwentnie o zmianę przedmiotowego prawa UE, aby zapewnić oczywistą rzecz, iż osoby świadczące pomoc humanitarną nie powinny być karane.
 
Eurodeputowany S&D, Juan Fernando López Aguilar, który śledzi tę kwestię w Komisji Wolności Obywatelskich, Komisji Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, powiedział:
 
- W ramach istniejących przepisów państwa członkowskie powinny wykazać się zdrowym rozsądkiem i nie traktować ludzi świadczących pomoc osobom potrzebującym tak, jak traktują przemytników ludzi. Jednak jest kwestią oburzającą fakt, że prawodawstwo UE jest podstawą do ich kryminalizacji w pierwszej kolejności. Nasze stanowisko jest bardzo jasne. Ktoś, kto udziela pomocy humanitarnej osobom jej potrzebującym, nie może być w żadnym razie traktowany jak przestępca. Przedmiotowa dyrektywa musi zostać zmieniona, aby to zapewnić.
 
Uwaga dla wydawców
 
Przedmiotowa dyrektywa to dyrektywa Rady 2002/90/WE, definiująca ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu. Dyrektywa ta jest ważna, gdyż penalizuje osoby zajmujące się przemytem ludzi. Chcemy jednak, aby dyrektywa ta została poddana przeglądowi w celu zapewnienia, że osoby świadczące pomoc humanitarną zostaną z niej wyraźnie wyłączone.
 
Pełen tekst petycji dostępny jest tutaj
 
Tekst przedmiotowej dyrektywy dostępny jest tutaj

Zaangażowani europosłowie

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

Członek
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Covid-19 nie może być pretekstem do ignorowania zbioru przepisów w zakresie demokracji i praw podstawowych

Komunikat prasowy

Grupa S&D o negocjacjach między UE a Wielką Brytanią: Brak postępów jest niezwykle niepokojący

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Bez kontroli parlamentarnej i wolności słowa Węgry nie są już funkcjonującą demokracją