Podziel się:

Komisje przemysłu i środowiska poparły dzisiaj porozumienia w sprawie efektywności energetycznej i energii odnawialnej, wynegocjowane przez eurodeputowanych S&D, Miroslava Poche i José Blanco.

 

Ostateczne porozumienie z Radą UE wyznacza wiążący cel na poziomie 32,5% w zakresie poprawy efektywności energetycznej do 2030 roku oraz wiążący cel na poziomie 32% w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w UE do 2030 roku.

 

Grupa S&D nie tylko osiągnęła ambitne cele, które przyspieszą przejście na ekologiczny i zrównoważony model gospodarczy i pomogą nam spełnić nasze zobowiązania klimatyczne w ramach ONZ, ale także zapewnią energię po przystępnych cenach dla wszystkich, w szczególności dla grup najsłabszych ekonomicznie.

 

Eurodeputowany S&D, Miroslav Poche, który jest autorem sprawozdania parlamentarnego w sprawie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, powiedział:

 

- Oszczędzanie energii to polityka korzystna dla wszystkich Europejczyków. Obywatele skorzystają na tym, ponieważ będą mogli pozwolić sobie na opłacanie ogrzewania zimą i klimatyzacji latem, a lepiej ocieplone budynki poprawią dobre samopoczucie wszystkich osób.

 

- To także wspaniała wiadomość w zakresie konkurencyjności europejskiego przemysłu, redukcji kosztów oraz stymulowania dodatkowych inwestycji, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, szczególnie w sektorze budowlanym.

 

Negocjator Parlamentu ds. energii odnawialnej, eurodeputowany S&D, José Blanco powiedział:

 

- To pierwszy duży krok w kierunku rewolucji energetycznej, która będzie miała zastosowanie również w transporcie, a także w sektorach ogrzewania i klimatyzacji. Do tej pory żyliśmy i konsumowaliśmy, jak gdyby nie było innej opcji oprócz paliw kopalnych. Teraz tworzymy podstawy pod przyszłą ekologiczną i zeroemisyjną gospodarkę, która przyniesie Europie oszczędności w wysokości milionów euro w zakresie importu paliwa oraz poprawi nasze zdrowie i środowisko.

 

- Wyciągnęliśmy lekcję z błędów i zapewniamy pewność prawną dla odnawialnych źródeł energii, a także etyczne i zrównoważone wykorzystanie tych odnawialnych źródeł. Po raz pierwszy wprowadzamy spójną strategię. Biopaliwa o wysokim wskaźniku pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC) będą stopniowo wycofywane dzięki procesowi certyfikacji biopaliw o niskim wskaźniku ILUC, którą należy ustanowić.

 

- Zniechęcamy do inwestowania w nową produkcję biopaliw w oparciu o rośliny uprawne oraz dążymy do produkcji zaawansowanych biopaliw przy wykorzystaniu takich materiałów, jak odpady leśne, odpady rolnicze i odchody zwierzęce.

 

- Porozumienie ustanawia prawo do konsumpcji własnej, do generowania, konsumowania, przechowywania i sprzedaży nadwyżkowej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz prawo do wynagrodzenia za energię elektryczną wprowadzoną do sieci.

 

- Unia przeznaczy dodatkowe fundusze w celu ułatwienia sprawiedliwego przejścia regionów intensywnie wykorzystujących węgiel na większy udział energii odnawialnej.

 

Porozumienia w sprawie obu sprawozdań zostaną poddane pod głosowanie na listopadowej sesji plenarnej Parlamentu.

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się uzyskać poparcie Parlamentu Europejskiego dla europejskiej unii zdrowia

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o lepsze rozwiązania w zakresie magazynowania energii i surowe wytyczne dotyczące europejskich projektów energetycznych

Komunikat prasowy

Przemysł przyszłości będzie miał ekologiczny, zrównoważony i socjalny charakter - proponuje Grupa S&D