Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim zdecydowanie wezwali dziś 11 państw członkowskich UE, które jeszcze nie ratyfikowały konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, aby uczyniły to bez dalszej zwłoki.

 

Współsprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego ds. konwencji stambulskiej, eurodeputowana S&D, Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy, powiedziała: 

- Bułgarski rząd, który obecnie sprawuje prezydencję w UE, wycofuje swój projekt ratyfikacji konwencji stambulskiej i stoi na czele ruchu przeciwko niej, tymczasem kobiety są nadal bite, gwałcone, molestowane, a nawet zabijane w całej Europie tylko z tego powodu, że są kobietami. Ta przemoc skierowana jest przeciwko kobietom dlatego, że są one kobietami. Szokujące jest to, że niektóre rządy usprawiedliwiają niechęć do ratyfikowania konwencji stambulskiej jedynie faktem, że traktat ten uznaje istnienie przemocy związanej z płcią. W jaki sposób mamy rozwiązać ten problem, jeśli nie chcemy go poprawnie zdefiniować?

- Wzywamy 11 rządów UE, zarówno te, które z tym zwlekają, jak i te, które aktywnie blokują postęp w tej kwestii, by ratyfikowały konwencję stambulską bez dalszej zwłoki. Konwencja stambulska stanowi najlepsze narzędzie, jakim dysponujemy w celu ochrony ofiar i ścigania sprawców. Jesteśmy to winni naszym obywatelom. Uszanujcie godność kobiety.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. praw kobiet i równości płci, eurodeputowana Iratxe García Pérez, powiedziała:

- Przemoc wobec kobiet we wszelkich formach stanowi pogwałcenie praw człowieka. Konwencja stambulska jako pierwszy prawnie wiążący traktat międzynarodowy, jest potężnym narzędziem zapobiegania i zwalczania wszelkich form przemocy związanej z płcią. Jednak opór przeciwko postępowi w tej kwestii jest głęboki i wciąż rośnie. To wstyd, że 11 krajów UE wciąż nie ratyfikowało konwencji stambulskiej, która ma poprawić życie milionów kobiet w całej Europie.

- Jako Socjaliści i Demokraci jesteśmy głęboko zaniepokojeni krokami wstecz w postaci walki z prawami kobiet oraz ograniczania praw seksualnych i reprodukcyjnych w niektórych krajach UE. Będziemy nadal czujni i będziemy walczyć dopóty, dopóki wszystkie kobiety nie będą chronione przed wszelkimi formami przemocy i dyskryminacji.  

 

Uwaga dla wydawcy:

Konwencja stambulska jest najbardziej kompleksową umową międzynarodową i pierwszym prawnie wiążącym instrumentem walki z przemocą wobec kobiet; zobowiązuje ona sygnatariuszy do wdrożenia środków ochrony ofiar, ścigania sprawców i zapobiegania tym przestępstwom. Została ona przyjęta przez Radę Europy w 2011 roku i weszła w życie w sierpniu 2014 roku. UE podpisała konwencję stambulską w czerwcu 2017 roku. Wszystkie kraje UE podpisały konwencję stambulską, ale do tej pory tylko 17 państw UE ją ratyfikowało, a mianowicie: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania i Szwecja.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Moria to haniebny rozdział w europejskiej polityce migracyjnej, który nigdy więcej nie może się powtórzyć

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Ręce precz od dr Mukwege! Mamy moralny obowiązek zapewnić mu ochronę i domagać się sprawiedliwości w DRK

Komunikat prasowy

Grupa S&D krytykuje konserwatystów i liberałów za odrzucenie sankcji za nieprzestrzeganie unijnych przepisów dotyczących wywozu broni