Podziel się:

Parlament Europejski przyjął dzisiaj sprawozdanie Grupy S&D w sprawie modernizacji filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE-Chile, zawartym w 2002 roku. Socjalistom i Demokratom udało się uwzględnić w przyjętym dzisiaj sprawozdaniu wszystkie swoje priorytety w zakresie postępowej polityki handlowej. Sprawozdanie to jest szczególnie zdecydowane w kwestii wymiaru płci w handlu, przejrzystości oraz zapewnienia obustronnych korzyści płynących z handlu. W sprawozdaniu tym Parlament przedstawia swoje stanowisko przed przyjęciem przez Radę mandatu negocjacyjnego.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. handlu, eurodeputowana Alessia Mosca powiedziała:

- Od czasu zawarcia układu o stowarzyszeniu z Chile w 2002 roku, jego filar handlowy działał stosunkowo dobrze. Jednak po 15 latach stał się on jednak przestarzały. Poprzez dzisiejszą rezolucję wysłaliśmy jasną wiadomość zarówno do Rady, jak i do Komisji: Parlament Europejski opowiada się za otwartym, inkluzywnym i opartym na zasadach modelem handlu. Dzięki modernizacji układu o stowarzyszeniu, mamy teraz szansę wzmocnienia naszego partnerstwa oraz zaangażowania się w realizację wspólnych celów środowiskowych i społecznych oraz promowanie multilateralizmu. Wzywamy państwa członkowskie UE do przestrzegania priorytetów określonych przez Parlament podczas przyjmowania mandatu negocjacyjnego.

 

Sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego, eurodeputowana S&D, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, powiedziała:

- W przyjętej dzisiaj rezolucji udało nam się uwzględnić nasze kluczowe priorytety, takie jak wiążący rozdział dotyczący zrównoważonego rozwoju wraz z możliwością nałożenia sankcji, rozdział dotyczący małych i średnich przedsiębiorstw oraz - po raz pierwszy - rozdział poświęcony równości płci. Broniliśmy sprawiedliwej umowy inwestycyjnej, aby uwzględnić zobowiązania inwestorów i położyć kres arbitralnym systemom arbitrażowym (ISDS), które nadal obowiązują między Chile a 17 państwami członkowskimi UE. Wzywamy Chile i UE do promowania publicznego i stałego, wielostronnego sądu inwestycyjnego w celu zastąpienia ISDS na całym świecie.

Zaangażowani europosłowie

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

Członek
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Wielka Brytania powinna dotrzymać swoich obietnic

Komunikat prasowy

Umowa handlowa z UE wzmacnia prawa pracownicze wietnamskich pracowników

Komunikat prasowy

Zaktualizowana umowa między UE a Meksykiem wzmocni multilateralizm i pomoże w walce z korupcją w Meksyku - mówi Grupa S&D