Opublikowane:
Podziel się:

Rolnictwo i zaopatrzenie w żywność stanowią rdzeń europejskiego projektu od czasu Traktatu Rzymskiego, podpisanego 60 lat temu. Dziś nowe wyzwania - takie jak globalizacja, nowe technologie i zmiana klimatu - wymagają odważnej inicjatywy na rzecz rozwoju europejskiego rolnictwa.

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim przyjęli stanowisko, zawierające ich wizję przyszłości rolnictwa. Jego celem jest zapewnienie długoterminowej perspektywy poprzez zaangażowanie młodszych pokoleń, a także ściślejsze powiązanie naszych polityk z wysokiej jakości żywnością, ludzkim zdrowiem, ochroną środowiska i ochroną miejsc pracy oraz tętniącymi życiem społecznościami na obszarach wiejskich.

Rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy to 6% PKB UE, 11 milionów gospodarstw i 44 miliony miejsc pracy (z czego 22 miliony w gospodarstwach rolnych). W ciągu kilku dziesięcioleci w wielu europejskich krajach obszary wiejskie odnotowały znaczną redukcję liczby rolników, spadające dochody gospodarstw rolnych i zatrudnienia w rolnictwie, tracąc grunt z racji zastępowania pracy przez kapitał. W latach 2000-2012 w rolnictwie UE zniknęło 4,8 miliona pełnoetatowych miejsc pracy, a ta utrata miejsc pracy dotknęła w największym stopniu najnowsze państwa członkowskie.

 

Rzecznik Grupy S&D ds. rolnictwa, eurodeputowany Eric Andrieu powiedział:

- Żywność jest podstawą życia, a nie zwykłym towarem. Prawo do żywności wykracza poza wszelkie względy komercyjne. Tylko razem możemy sprostać wyzwaniom środowiskowym, klimatycznym i żywnościowym w XXI wieku, rewolucjonizując nasz model rolnictwa. Europa musi ponownie odzyskać wiodącą rolę i stać się siłą napędową, której świat tak bardzo dzisiaj potrzebuje.

- Rolnictwo jest kluczowe dla utrzymania przy życiu naszych wiejskich obszarów i społeczności. Żywe rolnictwo, które jest produktywne i odgrywa rolę w walce ze zmianami klimatu, pomoże chronić społeczności przed pożarami, suszami oraz degradacją gleby i wody.

- Wszystkie reformy WPR od lat 90. ubiegłego wieku przyznawały rynkowi wolne panowanie, co miało katastrofalne konsekwencje dla rolników, środowiska i gospodarki wiejskiej i było niebezpieczne dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Inny model rolnictwa jest możliwy! Model, który szanuje ludzkie zdrowie i środowisko, ale także taki, który gwarantuje przyzwoity i stabilny dochód dla naszych rolników, którzy chcą po prostu móc zarobić na życie dzięki swojej pracy.

- Rolnictwo potrzebuje odważnego i innowacyjnego podejścia! Potrzebujemy natychmiast rewolucji w naszej europejskiej polityce rolnej, zamiast status quo do 2025 roku, z korzyścią dla nielicznych, czego domagają się europejscy prawicowcy.

- Rolnictwo i żywność to kwestie społeczne. Musimy ponownie umieścić rolnictwo w centrum europejskiego projektu politycznego.

 

Stanowisko Grupy S&D oparte jest na pięciu zasadach:

- Zapewnienie rolnikom utrzymania się z pracy

- Rozwój polityki żywnościowej i żywieniowej w celu ochrony zdrowia ludzkiego

- Przyspieszenie przejścia na zrównoważone i ekonomicznie opłacalne rolnictwo, aby stawić czoła wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym

- Inwestowanie w celu zapewnienia, by obszary wiejskie tętniły życiem

- Sprostanie przyszłym wyzwaniom geopolitycznym

 

Zapoznaj się z pełnym stanowiskiem Grupy S&D w sprawie przyszłości rolnictwa.

Powiązane dokumenty

Opublikowane: 14/11/2017

S&D's position paper on agriculture, 14 November 2017

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

„Musimy podjąć natychmiastowe działania. Później będzie za późno!” Grupa S&D naciska na instytucje UE, aby ocaliły sektor turystyczny przed bankructwem

Komunikat prasowy

Dziś wieczorem odbędzie się wydarzenie online Grupy S&D: Iratxe García i postępowi przywódcy będą debatować nad swoją wizją „Nowego początku dla Europy!”

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Czas ustanowić Europejską Unię Zdrowia. Jeśli nie teraz, to kiedy?