Podziel się:

Rolnictwo i zaopatrzenie w żywność stanowią rdzeń europejskiego projektu od czasu Traktatu Rzymskiego, podpisanego 60 lat temu. Dziś nowe wyzwania - takie jak globalizacja, nowe technologie i zmiana klimatu - wymagają odważnej inicjatywy na rzecz rozwoju europejskiego rolnictwa.

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim przyjęli stanowisko, zawierające ich wizję przyszłości rolnictwa. Jego celem jest zapewnienie długoterminowej perspektywy poprzez zaangażowanie młodszych pokoleń, a także ściślejsze powiązanie naszych polityk z wysokiej jakości żywnością, ludzkim zdrowiem, ochroną środowiska i ochroną miejsc pracy oraz tętniącymi życiem społecznościami na obszarach wiejskich.

Rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy to 6% PKB UE, 11 milionów gospodarstw i 44 miliony miejsc pracy (z czego 22 miliony w gospodarstwach rolnych). W ciągu kilku dziesięcioleci w wielu europejskich krajach obszary wiejskie odnotowały znaczną redukcję liczby rolników, spadające dochody gospodarstw rolnych i zatrudnienia w rolnictwie, tracąc grunt z racji zastępowania pracy przez kapitał. W latach 2000-2012 w rolnictwie UE zniknęło 4,8 miliona pełnoetatowych miejsc pracy, a ta utrata miejsc pracy dotknęła w największym stopniu najnowsze państwa członkowskie.

 

Rzecznik Grupy S&D ds. rolnictwa, eurodeputowany Eric Andrieu powiedział:

- Żywność jest podstawą życia, a nie zwykłym towarem. Prawo do żywności wykracza poza wszelkie względy komercyjne. Tylko razem możemy sprostać wyzwaniom środowiskowym, klimatycznym i żywnościowym w XXI wieku, rewolucjonizując nasz model rolnictwa. Europa musi ponownie odzyskać wiodącą rolę i stać się siłą napędową, której świat tak bardzo dzisiaj potrzebuje.

- Rolnictwo jest kluczowe dla utrzymania przy życiu naszych wiejskich obszarów i społeczności. Żywe rolnictwo, które jest produktywne i odgrywa rolę w walce ze zmianami klimatu, pomoże chronić społeczności przed pożarami, suszami oraz degradacją gleby i wody.

- Wszystkie reformy WPR od lat 90. ubiegłego wieku przyznawały rynkowi wolne panowanie, co miało katastrofalne konsekwencje dla rolników, środowiska i gospodarki wiejskiej i było niebezpieczne dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Inny model rolnictwa jest możliwy! Model, który szanuje ludzkie zdrowie i środowisko, ale także taki, który gwarantuje przyzwoity i stabilny dochód dla naszych rolników, którzy chcą po prostu móc zarobić na życie dzięki swojej pracy.

- Rolnictwo potrzebuje odważnego i innowacyjnego podejścia! Potrzebujemy natychmiast rewolucji w naszej europejskiej polityce rolnej, zamiast status quo do 2025 roku, z korzyścią dla nielicznych, czego domagają się europejscy prawicowcy.

- Rolnictwo i żywność to kwestie społeczne. Musimy ponownie umieścić rolnictwo w centrum europejskiego projektu politycznego.

 

Stanowisko Grupy S&D oparte jest na pięciu zasadach:

- Zapewnienie rolnikom utrzymania się z pracy

- Rozwój polityki żywnościowej i żywieniowej w celu ochrony zdrowia ludzkiego

- Przyspieszenie przejścia na zrównoważone i ekonomicznie opłacalne rolnictwo, aby stawić czoła wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym

- Inwestowanie w celu zapewnienia, by obszary wiejskie tętniły życiem

- Sprostanie przyszłym wyzwaniom geopolitycznym

 

Zapoznaj się z pełnym stanowiskiem Grupy S&D w sprawie przyszłości rolnictwa.

Powiązane dokumenty

S&D's position paper on agriculture, 14 November 2017

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D mówi NIE dla egoistycznego, narodowego podejścia do szczepień. Jedynym wyjściem jest podejście unijne

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o bezpieczne szczepionki przeciwko Covid-19, szybko dostępne dla wszystkich, którzy ich potrzebują, a nie tylko dla tych, których na nie stać

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Środki przejściowe WPR i 8 mld euro pod choinkę dla unijnego sektora rolnego i rolno-spożywczego w tym roku