Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim przyjęli z zadowoleniem plan Komisji Europejskiej w sprawie reformy architektury nadzoru ostrożnościowego w skali mikro nad podmiotów na rynku finansowym.

Architektura ta opiera się na trzech organach - Europejskim Organie Nadzoru Bankowego (EBA), Europejskim Urzędzie Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejskim Organie Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Organy te zostały wprowadzone po kryzysie finansowym z 2008 roku.

 

Rzeczniczka Grupy S&D, odpowiedzialna za sprawy gospodarcze i walutowe, Pervenche Berès, powiedziała:

- Przyjmujemy z zadowoleniem plan Komisji, mający na celu wzmocnienie i zwiększenie roli europejskich organów nadzoru. Ważne jest wzmocnienie ich kompetencji w zakresie bezpośredniego nadzoru nad podmiotami, biorąc przy tym pod uwagę specyfikę każdego rynku, również w krajach trzecich, w szczególności w kontekście Brexitu.

- Pozostaniemy jednak czujni w kwestii szczegółów proponowanego zarządzania i kontroli demokratycznej, którą ma sprawować Parlament Europejski. Pragniemy również zapewnić, aby dzięki tej reformie zwiększona została ochrona konsumentów. Przyjmujemy do wiadomości wniosek Komisji dotyczący zastąpienia rady zarządzającej radą wykonawczą. Te nowe rady muszą być zrównoważone w świetle prerogatyw Europejskiego Banku Centralnego oraz posiadać autentyczne uprawnienia do interwencji i mediacji w przypadku konfliktów transgranicznych.                                                                                                     

- Przyjmujemy z zadowoleniem przepisy dotyczące zrównoważonego finansowania. Zmiana klimatu wymaga uwzględnienia nowych zagrożeń przy ocenie stabilności finansowej. Konieczne jest również ukierunkowanie sektora finansowego na inwestycje sprzyjające przemianie ekologicznej.

- Ogólnie rzecz biorąc, wnioski Komisji zmierzają we właściwym kierunku.

Kontakt dla prasy

Hélin-villes Solange
Head of Unit

HÉLIN-VILLES Solange

Francja

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Instrument na rzecz Odbudowy i Odporności gotowy do działania: „Nie mogliśmy sobie pozwolić na wahanie” - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2021; teraz piłka jest po stronie Węgier i Polski

Komunikat prasowy

Iratxe García: „Wzywamy Radę do pilnego przyjęcia budżetu; wszyscy Europejczycy (w tym Węgrzy i Polacy) potrzebują pakietu odbudowy”