Podziel się:

W wyniku doniesień prasowych, że niemiecki rząd nie kwapi się do podpisania kompleksowej umowy gospodarczej i handlowej pomiędzy UE i Kanadą (CETA) w jej obecnym brzmieniu, Grupa S&D wzywa do podjęcia dalszych wysiłków w celu zawarcia tej umowy, ale zwraca się również do Komisji, aby poważnie rozważyła wyłączenie z końcowego tekstu klauzuli dotyczącej mechanizmu rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem. Włączenie tej klauzuli wydaje się głównym punktem budzącym kontrowersje w tekście CETA według niemieckiego rządu.

UE i Kanada negocjują tę umowę od 2009 roku. Obejmuje ona różne sektory, od rolnictwa po towary, usługi, prawa własności intelektualnej i zamówienia publiczne oraz zrównoważony rozwój.

W tym tygodniu tekst umowy zostanie przesłany do krajowych rządów UE w celu jego przeanalizowania.

Komentując najnowszy rozwój wydarzeń w tej sprawie, rzecznik Grupy S&D ds. handlu międzynarodowego, David Martin, powiedział:

- Państwa członkowskie UE opowiadają się za parafowaniem kompleksowej umowy gospodarczej i handlowej pomiędzy UE i Kanadą (CETA), która byłoby pozytywną umową, zapewniającą możliwości dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia po obu stronach Atlantyku.

- Umowa ta zawiera jednak kontrowersyjną klauzulę, która pozwala międzynarodowym przedsiębiorstwom na wnoszenie międzynarodowych spraw arbitrażowych przeciwko rządom, tzw. mechanizm rozstrzygania sporów pomiędzy inwestorem a państwem (ISDS). Nasza Grupa zawsze sprzeciwiała się włączeniu tej klauzuli; nasz sprzeciw w tej sprawie wyraziliśmy w liście do unijnego komisarza De Guchta.

- To, że rząd niemiecki nie kwapi się z podpisaniem umowy, jeśli zawierać ona będzie klauzulę w sprawie mechanizmu rozstrzygania sporów pomiędzy inwestorem a państwem, to dobra wiadomość, która nie zaskakuje.

- Toczące się obecnie sprawy w ramach ISDS, które wyszły na jaw, zademonstrowały, jak wielką władzą dysponowały korporacje w imię zysku. Nadszedł czas, by UE wzięła przykład z Australii i odrzuciła ISDS.

W dalszej części swojego wystąpienia D. Martin umieścił CETA w szerszym kontekście negocjacji w sprawie TTIP:  

- Umowa handlowa pomiędzy UE i Kanadą byłaby ważnym precedensem dla umowy o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym (TTIP), będącej obecnie przedmiotem negocjacji pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi.

- Komisja Europejska rozpoczęła proces konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim w sprawie ISDS zawartego w TTIP, w ramach którego odpowiedzi udzieliło ponad 100.000 zainteresowanych stron. Wyrażamy ubolewanie z powodu tego, że podobny proces konsultacji nie odbył się w przypadku CETA i że umowa, zawierająca identyczną klauzulę, zostanie podpisana bez żadnej dalszej publicznej kontroli.

- CETA została już zbytnio opóźniona. Umowa handlowa pomiędzy UE a Kanadą zawiera w sobie potencjał wielkich korzyści gospodarczych i nie powinna jej narażać na szwank niepotrzebna klauzula inwestycyjna.

Bernd Lange, eurodeputowany S&D i przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego PE (INTA), powiedział:

- Dobrze by się stało, gdyby Komisja wysłuchała obaw, zgłaszanych przez Parlament Europejski i wzięła je pod uwagę. W końcu to Parlament, demokratyczne sumienie polityki handlowej UE zdecyduje o tym, czy ratyfikować, czy też nie ratyfikować CETA.


 

Zaangażowani europosłowie

LANGE Bernd

LANGE Bernd

Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

Tuttlies Utta
Head of Department

TUTTLIES Utta

Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D domaga się wprowadzenia ukierunkowanych sankcji wobec osób łamiących prawa człowieka w Azerbejdżanie

Komunikat prasowy

Nigdy nie wolno nam o tym zapomnieć! 25 rocznica ludobójstwa w Srebrenicy

Komunikat prasowy

Jednostronne działania Turcji zagrażają pokojowi i bezpieczeństwu we wschodnim regionie basenu Morza Śródziemnego