Podziel się:

W następstwie sprawozdania koalicji związków zawodowych w sprawie praktyk podatkowych McDonald’s, czołowi członkowie Grupy S&D ponowili swój apel o pilną reformę sposobu, w jaki wielonarodowe firmy składają sprawozdania podatkowe i płacą podatki w Europie.

 

We wspólnym oświadczeniu wiceprzewodniczący Grupy S&D, Jeppe Kofod, rzeczniczka ds. gospodarczych i monetarnych, Pervenche Berès, oraz rzecznik specjalnej komisji parlamentarnej ds. podatków, eurodeputowany Peter Simon powiedzieli:

- W 2015 roku ujawniono, że McDonald’s uniknął zapłacenia ponad miliarda euro podatków od osób prawnych w Europie; było to uchylanie się od opodatkowania na ogromną skalę. W międzyczasie Komisja uruchomiła postępowanie w sprawie pomocy państwa, na którego wynik wciąż czekamy. Opublikowane dziś sprawozdanie pokazuje, że od tego czasu, zamiast oczyścić swoją działalność, McDonald’s angażuje się w coraz bardziej skomplikowane planowanie finansowe.

- Cieszymy się z wielkiego poparcia, jakiego udzielają nam związki zawodowe w kwestii zamknięcia luk prawnych, których używa McDonald's ze szkodą dla pracowników i podatników. Korzystając z sieci pośrednich przedsiębiorstw, przenosi on swoje zyski do jurysdykcji o niskim opodatkowaniu i jeszcze mniejszej przejrzystości. Przedstawiciele McDonald’s muszą przybyć do Parlamentu Europejskiego i wyjaśnić te praktyki przed specjalną komisją parlamentarną ds. podatków.

- Jest to kolejny przykład dużej wielonarodowej firmy, która robi wszystko, aby uniknąć zapłaty zobowiązań podatkowych. Pokazuje to, dlaczego tak istotna jest publiczna sprawozdawczość o działaniach finansowych firm w każdym kraju, w którym prowadzą one działalność. Tylko wówczas, gdy będziemy mieli przejrzysty system, będziemy mogli zagwarantować, że firmy będą płacić podatki tam, gdzie osiągają zyski. W Parlamencie Europejskim jesteśmy liderem w walce o publiczną sprawozdawczość w rozbiciu na poszczególne kraje, ale obecnie jest ona blokowana przez rządy krajowe. Musi się to skończyć; nie możemy już dłużej czekać na prawdziwą sprawiedliwość podatkową w Europie.

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Dyrektywa MiFID: Grupa S&D odrzuca nacisk konserwatystów na deregulację, udającą środek kryzysowy w następstwie pandemii Covid-19

Komunikat prasowy

Europejski Instrument na rzecz Odbudowy został zatwierdzony przez Parlament. Teraz nadszedł czas, aby państwa członkowskie przyspieszyły prace nad planami krajowymi

Komunikat prasowy

Fundusz Odbudowy jest punktem wyjścia dla naszej wspólnej przyszłości - mówi Grupa S&D