Podziel się:

Po dzisiejszym wysłuchaniu komisarza Guenthera Oettingera w Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie afery Selmayra, Grupa S&D podkreśliła swoje rozczarowanie metodą zastosowaną przy mianowaniu sekretarza generalnego. Grupa wezwała również do ponownego mianowania na to stanowisko, kiedy Komisja Junckera zakończy swój mandat, zgodnie z nowymi zasadami - które zostaną przedstawione w 2018 roku - opartymi na przejrzystości, kolegialności i równości szans.

 

Koordynatorka Grupy S&D w Komisji Kontroli Budżetowej, Inés Ayala Sender, powiedziała:

 

- Po zakończeniu mandatu Junckera należy ponownie obsadzić stanowisko sekretarza generalnego, zgodnie z nowym zbiorem przepisów, opartych na większej przejrzystości, kolegialnym podejściu i zasadzie równych szans.

 

- Grupa S&D jest głęboko rozczarowana sposobem i obecnymi przepisami zastosowanymi przez Komisję Europejską przy mianowaniu Martina Selmayra na sekretarza generalnego. Dlatego też Grupa S&D złożyła poprawkę w Komisji Kontroli Budżetowej, wzywając Komisję do przedstawienia i przyjęcia nowych procedur do końca 2018 roku. Uważamy jednak, że bojkotowanie Komisji Europejskiej w tak bardzo trudnym, historycznym momencie dla UE, byłoby wielkim błędem, w obliczu wielkich wyzwań, takich jak Brexit, migracja, terroryzm i kryzys gospodarczy.

 

- Jesteśmy wdzięczni komisarzowi Guentherowi Oettingerowi za udzielenie odpowiedzi na wszystkie istotne pytania podczas dzisiejszego wysłuchania w Komisji Kontroli Budżetowej. Jednak z tego bolesnego doświadczenia wynika, że obecne przepisy są praktycznie nieobecne i muszą zostać napisane na nowo w celu zapewnienia większej przejrzystości.

 

- Nie chodzi o sprawę osobistą, ani o odwet ze względu na narodowość. Pragniemy mieć pewność, że następna Komisja będzie mogła ponownie mianować kolejnego sekretarza generalnego na podstawie tych nowych przepisów i procedur. Musi to odnosić się nie tylko do Komisji Europejskiej, ale także do wszystkich wysoko wykwalifikowanych pracowników i administratorów w instytucjach europejskich.

 

- Mając na uwadze absolutorium za rok 2017, Grupa S&D zachowa czujność w kwestii wniosków, jakie Komisja Europejska przedstawi w tym zakresie.

 

- Stawką jest reputacja Komisji Europejskiej i nie pozwolimy, aby jakikolwiek funkcjonariusz, jakiekolwiek przestarzałe przepisy lub czyjekolwiek interesy polityczne naraziły na szwank autorytet Unii Europejskiej jako całości.

Kontakt dla prasy

 BERNAS, Jan

BERNAS, Jan

Political Advisor
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D rozpoczyna kampanię na rzecz #taxjustice przed powołaniem nowej podkomisji PE ds. podatków

Komunikat prasowy

Przyszłe WRF muszą zostać wprowadzone 1 stycznia 2021 r. W przeciwnym razie będziemy potrzebować sieci bezpieczeństwa, aby chronić beneficjentów programów UE - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

„Przy ustalaniu budżetu UE nie ma zwycięzców ani przegranych. Przegrać może tylko Europa jako całość” - mówi Iratxe García