Opublikowane:
Podziel się:

Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego głosowała dziś nad sprawozdaniem postulującym wprowadzenie większej liczby mechanizmów kontroli nad pracą Komisji Europejskiej, w tym lepszego nadzoru nad mianowaniem osób na wysokie stanowiska. Nad sprawozdaniem zagłosuje w przyszłym miesiącu na sesji plenarnej Parlament Europejski.  

 

Rzeczniczka Grupy S&D do spraw konstytucyjnych i autorka sprawozdania, Mercedes Bresso, powiedziała:

- Sprawozdanie zawiera również wezwanie dla Komisji, aby bardziej poważnie traktowała inicjatywy ustawodawcze Parlamentu Europejskiego. Parlament stanowi ogniwo łączące obywateli Europy bezpośrednio z jej władzami, toteż ważne jest, aby projekty ustawodawcze Parlamentu stawały się w końcu prawem. Popieramy również zdecydowanie i niezmiennie system głównych kandydatów, ponieważ gwarantuje on, że Europejczycy mają bezpośredni głos w wyborze przewodniczącego Komisji Europejskiej.  

- Potrzebujemy stosownych mechanizmów kontroli, aby upewnić się, że Komisja będzie mogła zostać pociągnięta do odpowiedzialności w razie naruszenia przez nią zasad. Wzywamy do obniżenia progu, który pozwala Parlamentowi na złożenie wniosku o wotum nieufności wobec Komisji. Jest to skuteczne narzędzie, które Parlament musi być w stanie użyć w najbardziej skrajnych przypadkach. 

- Popraliśmy dziś sprawozdanie, które zawiera postulat o wprowadzenie większej kontroli nad Komisją Europejską i przyjrzenie się temu, jak obsadza się najwyższe stanowiska w Komisji. Chcemy, aby tuż po mianowaniu przewodniczącego Komisji uruchamiana była procedura wyboru sekretarza generalnego. Należy też ustalić nowe zasady tego wyboru, aby upewnić się, że będzie to sprawiedliwy i przejrzysty proces. 

 

 

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Prawa pasażerów muszą mieć pierwszeństwo przed interesami przemysłu w ramach roszczeń zbiorowych

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Wielka Brytania powinna dotrzymać swoich obietnic

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Potrzebujemy silniejszej unii politycznej, aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom