Podziel się:

Parlament Europejski i Rada Europejska zawarły ważne porozumienie w sprawie rozporządzenia dotyczącego nadzoru rynkowego, które ustanawia wspólne zasady mające oznaczać lepsze kontrole oraz zwiększone bezpieczeństwo produktów sprzedawanych na rynkach unijnych.

Dzięki temu porozumieniu konsumentom sprzedawane będą jedynie bezpieczne produkty, również przez Internet, zapewniony zostanie lepszy nadzór rynkowy w całej UE, egzekwowane będą bardziej stanowczo przepisy dotyczące określonych produktów, jak też nieuczciwi sprzedawcy nie będą już mieli przewagi nad tymi, którzy grają zgodnie z zasadami. 

 

Nicola Danti, europosłanka z Grupy S&D i sprawozdawczyni w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, powiedziała:

 

  • Ostatnie skandale, takie jak “Dieselgate”, pokazują bardzo wyraźnie, że obrót niebezpiecznymi i niezgodnymi z przepisami produktami wciąż jest rzeczywistością na rynku UE. Liczba niebezpiecznych produktów w UE wciąż rośnie – rozprowadzane są one w sektorach, które mają silny i bezpośredni wpływ na nasze życie codzienne. Produkty, o których mowa, to między innymi zabawki, samochody, tekstylia i odzież, produkty elektroniczne oraz sprzęt do użytku osobistego.

 

  • Niebezpieczne produkty są zazwyczaj owocem uchylania się od opodatkowania oraz produkcji podróbek. Co więcej, te wyroby nie tylko stwarzają zagrożenie dla zdrowia konsumentów, ale również szkodzą przedsiębiorstwom, które przestrzegają zasad. W rezultacie firmy działające zgodnie z prawem są zagrożone eliminacją z rynku.

 

  • Dzięki umowie zawartej dziś z Radą Europejską, UE będzie cieszyć się bardziej efektywnym, nowoczesnym i ujednoliconym systemem nadzoru, charakteryzującym się większą uwagą wobec produktów sprzedawanych online. Większość produktów w obrocie na rynku UE, w tym produktów importowanych, będzie wymagała podmiotu gospodarczego, który zapewni przestrzeganie przepisów.

 

  • Wzmocniliśmy również system współpracy między władzami krajowymi, jak też ich uprawnienia śledcze, kluczowe elementy w efektywnym systemie nadzoru rynkowego.

 

 

 

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Ludzie zawsze będą w centrum jednolitego rynku cyfrowego - mówi Grupa S&D
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Europejski system transportu kolejowego, w którym przestrzegane będą prawa pasażerów, wreszcie z ludzką twarzą
Komunikat prasowy
NIE dla Wielkiego Brata w Europie! Przepisy dotyczące SI powinny chronić prywatne życie i dane obywateli - mówi Grupa S&D