Podziel się:

Prawo do odłączenia się pozwala pracownikom na powstrzymanie się od podjęcia zadań i czynności związanych z pracą oraz od komunikacji elektronicznej, takiej jak rozmowy telefoniczne, e-maile i inne wiadomości, poza czasem pracy, w tym w okresach odpoczynku, urzędowych i dorocznych świąt, urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i rodzicielskiego oraz innych rodzajów urlopów bez negatywnych konsekwencji.

Read more here on Social Rights

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Portugalska prezydencja i komisarz Schmit ponownie umieścili prawa socjalne na pierwszym miejscu w programie UE

Komunikat prasowy

Wiążący wniosek w sprawie przejrzystości wynagrodzeń został wreszcie zaprezentowany! To pierwszy i konieczny krok w celu zlikwidowania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

Komunikat prasowy

Trzeba wzmocnić prawa socjalne, aby poprawić jakość życia ludzi - domaga się Grupa S&D przed ogłoszeniem planu działania Komisji