Opublikowane:
Podziel się:

Grupa S&D przyjęła dziś z zadowoleniem przyjęcie zreformowanego wietnamskiego kodeksu pracy w wyniku głosowania w Zgromadzeniu Narodowym w Hanoi. Przed ratyfikacją przez Parlament Europejski umowy o wolnym handlu (FTA) między Wietnamem a UE reformy kodeksu pracy wysyłają eurodeputowanym S&D pozytywny sygnał, że Wietnam podejmuje kroki we właściwym kierunku w zakresie poprawy praw pracowniczych w celu wdrożenia pozostałych międzynarodowych kluczowych konwencji Organizacji Pracy (MOP). Zdaniem Grupy S&D wciąż istnieje jednak wiele obszarów, takich jak prawa człowieka, w których w Wietnamie należy poczynić postępy.

Kathleen van Brempt, koordynatorka w Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA), powiedziała:

- Parlamentarzyści zagłosowali za zreformowanym kodeksem pracy, co oznacza, że wietnamskie Zgromadzenie Narodowe wysłało ważny sygnał na tym etapie w ramach procesu ratyfikacji umowy o wolnym handlu. Zdaniem Grupy S&D, umowa handlowa nie jest jednak sprawą zamkniętą. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, dotyczącej kolejnych etapów tego procesu, eurodeputowani S&D poświęcą dużo czasu i przyjrzą się dokładniej reformom oraz ocenią, czy odpowiadają one na apele naszej Grupy w kwestii dokonania konkretnych postępów w zakresie praw pracowniczych.

- W nowym Parlamencie Europejskim brak jest jakiejkolwiek automatycznej większości. Wiarygodna „mapa drogowa”, dotycząca kroków, jakie podejmie Wietnam, aby rozwiać nasze obawy, zwłaszcza w odniesieniu do ratyfikacji pozostałych podstawowych konwencji MOP, 105. w sprawie pracy przymusowej i 87. w sprawie wolności zrzeszania się, pomogłaby zbudować większość w Parlamencie Europejskim dla umowy o wolnym handlu między UE i Wietnamem.

 Jude Kirton-Darling, sprawozdawczyni pomocnicza, powiedziała:

- Podczas niedawnej wizyty delegacji komisji INTA w Hanoi eurodeputowani S&D mieli okazję wysłuchać wietnamskiego rządu, a także szeregu głosów społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych na temat sytuacji w Wietnamie w zakresie praw pracowniczych i praw człowieka. Podkreśliliśmy, że najwyższym priorytetem Grupy S&D jest konkretny postęp w zakresie poprawy praw pracowniczych i praw człowieka.

- Choć dzisiejsze głosowanie w Zgromadzeniu Narodowym pokazuje, że Wietnam zrobił krok w dobrym kierunku, odpowiadając niektóre wyzwania, stojące przed pracownikami, wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Reformy te muszą przyczynić się do ratyfikacji pozostałych podstawowych konwencji MOP i oczekujemy z niecierpliwością na uzyskanie od naszych wietnamskich odpowiedników wyraźniejszego obrazu tego, w jaki sposób ma do tego dojść. Grupa S&D chce także, aby podjęto bardziej konkretne działania na rzecz poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka; w ostatnich latach uległa ona niestety pogorszeniu. Przepisy wykonawcze do nowej wietnamskiej ustawy w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego powinny zagwarantować, że prawo to będzie szanować podstawowe wolności. Kluczowe znaczenie mają dla nas terminowe przygotowania do wdrożenia umowy o wolnym handlu, a w szczególności rozdział umowy dotyczący handlu i zrównoważonego rozwoju oraz konkretne postępy. Chcemy, aby nie tylko przedsiębiorstwa, ale także ludzie czerpali korzyści z bliższych stosunków handlowych między UE a Wietnamem.

Uwaga dla wydawców:

Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) rozpoczęła procedurę udzielenia zgody na zawarcie umów o wolnym handlu i ochronie inwestycji między UE a Wietnamem. Pierwsze dwie wymiany poglądów w tej sprawie odbyły się w dniach 2 października i 6 listopada, a kolejna wymiana poglądów planowana jest na 2-3 grudnia. Komisje rozwoju i rybołówstwa oraz Podkomisja Praw Człowieka wydają swoje opinie na temat procedury. Komisja INTA będzie głosować w dniach 20–21 stycznia 2020 roku. Głosowanie plenarne w tej sprawie zaplanowano na luty 2020 roku.

Zaangażowani europosłowie

VAN BREMPT Kathleen

Head of delegation
Koordynator
Belgia

KIRTON-DARLING Jude

Członek
Wielka Brytania

Kontakt dla prasy

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy