Podziel się:

Eurodeputowani S&D przyjmują z zadowoleniem osiągnięte w tym tygodniu porozumienie pomiędzy komisarzem ds. handlu, Philem Hoganem i meksykańską minister gospodarki, Gracielą Márquez Colín w sprawie nowej umowy handlowej między obydwoma partnerami.

Musimy dokładnie przeanalizować ostateczny tekst, możemy jednak powiedzieć, że będzie to zdecydowanie jedna z najbardziej postępowych umów handlowych, jakie zostały ratyfikowane przez Unię Europejską; będzie ona zawierała postanowienia, mające na celu dalsze wprowadzanie w życie porozumienia klimatycznego z Paryża, jak również prostsze procedury celne, poszanowanie praw człowieka i walkę z korupcją, a także środki w zakresie walki z przekupstwem i praniem pieniędzy.

Niniejsze porozumienie oznacza zakończenie negocjacji politycznych w kwestii aspektów handlowych. Po zakończeniu przeglądu prawnego umowy, Rada UE i Parlament Europejski podpiszą ją i wejdzie ona w życie.

Inmaculada Rodríguez-Piñero, członkini Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego, powiedziała:

- Po raz pierwszy umowa handlowa zawiera postanowienia dotyczące walki z korupcją oraz zwalczania przekupstwa i prania pieniędzy. Ponadto porozumienie to zajmuje się tym, jakie powinny być towary i usługi, jakie wymieniamy; nie chodzi tylko o to, jakie one są, ale także o to, na jakich odbywa się to warunkach. Z tego powodu jest to najbardziej zaawansowana ze wszystkich dotychczas wynegocjowanych umów.

- W rozdziale dotyczącym zrównoważonego rozwoju porozumienie zawiera zobowiązanie obu stron do stosowania się do porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu. Dlatego też doceniam wysiłki zarówno władz meksykańskich, jak i Komisji Europejskiej, zmierzające do kontynuowania negocjacji w czasach pandemii i w samym środku poważnego kryzysu, aby osiągnąć porozumienie oparte na sprawiedliwym handlu.

Massimiliano Smeriglio, przewodniczący wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk, powiedział:

- To historyczne osiągnięcie dla stosunków między Europą a Ameryką Łacińską w ogóle, a szczególnie w odniesieniu do ochrony inwestycji, ponieważ Meksyk jest pierwszym partnerem handlowym UE w tym regionie.

- Z szerszego punktu widzenia, dotyczącego tego kompleksowego porozumienia, cieszę się z ogromnego postępu osiągniętego w takich kwestiach, jak ochrona praw człowieka oraz współpraca polityczna i współpraca na rzecz rozwoju; są to kwestie o szczególnym znaczeniu w takiej chwili jak obecna, w której musimy w jeszcze większym stopniu polegać na multilateralizmie i współpracy pomiędzy narodami. Z niecierpliwością oczekuję na formalne zawarcie umowy, aby wspólnie świętować to ważne osiągnięcie.

Uwaga dla wydawców:

Przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García, zwróciła uwagę na znaczenie globalnego porozumienia UE-Meksyk w czasie rozmowy z Gracielą Márquez Colín podczas swojej misji w Meksyku pod koniec lutego. Spotkała się także z innymi ministrami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, z którymi mogła omówić potrzebę wzmocnienia multilateralizmu oraz to, w jaki sposób ta znowelizowana umowa może pomóc w wysiłkach meksykańskiego rządu zmierzających do poprawy sytuacji w dziedzinie praw człowieka, walki z korupcji praz wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego i zrównoważenia środowiskowego. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Zaangażowani europosłowie

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

Członek
Hiszpania
SMERIGLIO Massimiliano

SMERIGLIO Massimiliano

Członek
Włochy

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Wzajemne uznawanie oznaczeń geograficznych jest obiecującym sygnałem dla współpracy UE-Chiny

Komunikat prasowy

Bernd Lange: Dzisiejsze porozumienie w sprawie towarów podwójnego zastosowania to przełom w kwestii praw człowieka w dziedzinie handlu

Komunikat prasowy

Przegląd polityki handlowej: Lange i Van Brempt wzywają Komisję i ministrów do wzmocnienia celów klimatycznych i praw pracowniczych