Podziel się:

Przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim powiedziała o wynikach posiedzenia Rady Europejskiej:

- Jeśli chcemy, aby Unia Europejska dobrze się rozwijała i była wiarygodna, najwyższy czas, aby natychmiast przejść od słów do czynów, szczególnie na początku nowej kadencji. Oczekiwaliśmy, że Rada Europejska wykaże się większym przywództwem i zaangażowaniem w odniesieniu do ogromnych wyzwań, przed jakimi stoimy, zarówno w dziedzinie transformacji ekologicznej, jak i w kwestii rozszerzenia.

- Chociaż ambitne przesłanie na nadchodzący szczyt ONZ w sprawie klimatu COP 25 jest ważne, będzie ono pozbawione sensu bez środków finansowych; wyrażamy również ubolewanie z powodu tego, że brak jest wyraźnego zobowiązania do zapewnienia neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. Odroczenie do grudnia br. decyzji w sprawie długoterminowej strategii klimatycznej UE, to zła reakcja na kryzys klimatyczny.

- Wydaje się, że istnieje konsensus co do tego, że pilnie potrzebujemy punktu zwrotnego, aby uratować planetę oraz chronić prawa społeczne i prawa pracownicze w gospodarce cyfrowej. Możemy to zrobić tylko wówczas, jeśli dysponować będziemy ambitnym budżetem UE. Smutkiem napawa fakt, że Rada nawet nie wspomina o funduszu sprawiedliwej transformacji.

- Nasza Grupa postuluje, aby Nowy Zielony Ład był najwyższym priorytetem w następnej Komisji Europejskiej, ale nigdy nie pozwolimy na takie jego wdrożenie, które nie obejmie sprawiedliwości społecznej i solidarności jako równie ważnego celu.

- Chcemy jak najszybciej rozpocząć negocjacje z Radą, ale dwie kwestie muszą być jasne: nie zaakceptujemy niczego poniżej 1,3% DNB, co zostało przyjęte przez Parlament już w listopadzie 2018 roku i nie poprzemy żadnego budżetu, dopóki nie osiągniemy porozumienia w sprawie reformy systemu zasobów własnych.

- UE traci także swój wpływ i wiarygodność, kiedy nie otwiera negocjacji z dwoma krajami, które przeprowadziły wszystkie reformy, jakich od nich wymagano. Północni Macedończycy i Albańczycy oczekują od nas więcej. Godny ubolewania jest fakt, że ​​otwarcie negocjacji zostało zablokowane w Radzie. Nasza grupa polityczna będzie dążyć do tego, aby cofnięto tę decyzję.

W kwestii Brexitu Iratxe García powiedziała:

- Priorytetem naszej Grupy było zawsze unikanie scenariusza w postaci Brexitu bez umowy, w celu zmniejszenia niepewności, ochrony procesu pokojowego w Irlandii i w Irlandii Północnej oraz ochrony praw obywateli. Dlatego też przyjmujemy z zadowoleniem wysiłki zespołu negocjacyjnego UE i jedność, jaką zademonstrowało 27 państw członkowskich. Teraz przeanalizujemy szczegółowo, czy przestrzegane są nasze „czerwone linie”. Ostatnie zdanie będzie miał w tej sprawie Parlament Europejski w przypadku, jeśli zawarte porozumienie uzyska poparcie ze strony brytyjskiego parlamentu.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Orzeczenie Trybunału przeciwko Volkswagenowi wskazuje na pilną potrzebę zbiorowego dochodzenia roszczeń w całej UE

Komunikat prasowy

Przestępcy napychają sobie kieszenie z powodu braku skutecznych unijnych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Prawa pasażerów muszą mieć pierwszeństwo przed interesami przemysłu w ramach roszczeń zbiorowych