Podziel się:

Ministrowie finansów UE omówią dziś w Brukseli stan prac nad podatkiem cyfrowym i trwającymi obecnie reformami w ramach G20 i OECD.* Te międzynarodowe wysiłki na rzecz reform mają na celu uregulowanie tego, gdzie i jakie podatki płacą spółki, a tym samym wprowadzenie przepisów podatkowych do ery cyfrowej, ograniczenie konkurencji podatkowej i zapewnienie równych warunków działania pomiędzy krajami i przedsiębiorstwami. Socjaliści i Demokraci przewodzą walce o sprawiedliwość podatkową i nadal dążą do wprowadzenia przepisów podatkowych, które zapewnią, że wszyscy będą płacić sprawiedliwe podatki. 

Zabierając głos przed posiedzeniem ministrów finansów eurodeputowany Jonás Fernández, rzecznik Grupy S&D ds. gospodarki, powiedział: 

- Nasi obywatele oczekują, że Google, Apple i Amazon w końcu będą płacić sprawiedliwe podatki, tak jak to robią zwykli ludzie i przedsiębiorstwa. Aby zapewnić, że duże międzynarodowe korporacje nie będą dłużej w stanie płacić prawie zerowych podatków, musimy dostosować nasze przepisy podatkowe do nowoczesnej, globalnej gospodarki. Naszym priorytetem musi być zapewnienie zgodności międzynarodowych reform z interesem obywateli UE. Ale żeby zachować wiarygodność, UE musi także uporządkować własny dom. Jest rzeczą nie do pomyślenia, że ​​z powodu oporu bardzo niewielu rządów UE, nie była dotychczas w stanie uzgodnić sprawiedliwego podatku cyfrowego, ani zamknąć europejskich obszarów dumpingu podatkowego. Pokazuje to wyraźnie, jak bardzo anachroniczna jest zasada jednomyślności w kwestiach podatkowych i jak pilnie musimy przejść w sprawach podatkowych na głosowanie większością kwalifikowaną. 

- Ministrowie finansów UE powinni dążyć do wprowadzenia prostej reformy, którą kraje będą mogły z łatwością wdrożyć i która zlikwiduje istniejące luki, wykorzystywane nadal przed wielkie spółki do obniżania stawek podatkowych. Jednak obecnie reformy wydają się coraz bardziej złożone i wąskie, co zagraża powodzeniu całej operacji. Tylko reforma, która obejmie wszystkie duże przedsiębiorstwa i udzieli jasnych odpowiedzi na pytania, gdzie i ile zysków zostanie opodatkowanych, będzie udaną reformą.

- Socjaliści i Demokraci dążą do wprowadzenia minimalnej efektywnej stawki podatkowej w wysokości 18%. Tylko minimalna efektywna stawka podatkowa może zahamować konkurencję podatkową pomiędzy krajami. Ponieważ tworzenie wartości cyfrowej nie wymaga fizycznej obecności, zasady, na której opierają się nasze obecne przepisy podatkowe, minimalna stawka podatkowa będzie dużym krokiem w kierunku lepszego zarządzania cyfryzacją gospodarki.

- Ale jedno jest jasne: jeśli do końca 2020 roku nie uda się osiągnąć międzynarodowego porozumienia, UE musi być gotowa do podjęcia samodzielnych działań. Apel naszych obywateli o sprawiedliwość podatkową nie może już dłużej czekać.

Uwaga dla wydawcy:

*Pakiet BEPS 2.0 został wprowadzony pod koniec stycznia 2019 roku na podstawie 3-stronicowej noty politycznej OECD i ram włączających (134 kraje współpracujące w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych) w celu sprostania wyzwaniom podatkowym wynikającym z cyfryzacji gospodarki. Prace te mają również zostać zatwierdzone do końca 2020 roku przez G20; mają one na celu znalezienie jednolitego podejścia w kwestii realokacji praw podatkowych i ponownego zdefiniowania obecności podatkowej (nowy związek) w pierwszym filarze. Drugi filar ma na celu określenie minimalnego poziomu efektywnego opodatkowania poprzez globalny podatek zapobiegający erozji podstawy podatkowej.

Zaangażowani europosłowie

FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Propozycja Charlesa Michela dotycząca Planu Odbudowy i WRF jest „rozczarowująca” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Przestępcy napychają sobie kieszenie z powodu braku skutecznych unijnych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Komunikat prasowy

Przemysł przyszłości będzie miał ekologiczny, zrównoważony i socjalny charakter - proponuje Grupa S&D