Podziel się:

Wczoraj wieczorem Grupa S&D osiągnęła porozumienie polityczne, zobowiązujące wszystkie państwa członkowskie do wdrażania i inwestowania w europejską gwarancję dla dzieci podczas negocjacji z Radą i Komisją w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Europejska gwarancja dla dzieci to inicjatywa Socjalistów i Demokratów, mająca na celu walkę z ubóstwem wśród dzieci.

Brando Benifei, eurodeputowany i negocjator Grupy S&D ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), powiedział:

- Co piąte dziecko w Europie żyje w ubóstwie. Ponieważ pandemia szerzy się i silnie uderza w nasze gospodarki, coraz więcej rodziców traci pracę, firmy i mieszkania. Jako Socjaliści i Demokraci od 2014 roku prowadzimy kampanię na rzecz gwarancji dla dzieci, aby zapewnić wszystkim dzieciom bezpłatną opiekę zdrowotną, edukację i opiekę nad dziećmi, godziwe warunki mieszkaniowe i odpowiednie wyżywienie. Kwestia ta była pilna w 2015 roku, a dziś jest jeszcze pilniejsza. Teraz gwarancja na dziecko staje się rzeczywistością.

- Jestem dumny z tego, że obroniłem Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym przed cięciami, zaproponowanymi przez Radę. Teraz żywność i pomoc materialna dla najbardziej potrzebujących zyskają dodatkowe i dedykowane środki, których nie należy zabierać z innych działań na rzecz włączenia społecznego.

Agnes Jongerius, eurodeputowana i rzeczniczka Grupy S&D ds. zatrudnienia i spraw socjalnych, powiedziała:

- Oczekujemy teraz, że Komisja szybko dotrzyma swoich obietnic i przedstawi instrument prawny, formalnie ustanawiający gwarancję dla dzieci. Powinno to nastąpić już w pierwszym kwartale 2021 roku, zgodnie z zobowiązaniem zawartym w programie prac Komisji.

- Nowy Europejski Fundusz Społeczny Plus, dysponujący budżetem w wysokości prawie 100 miliardów euro, będzie w większym stopniu skoncentrowany na walce z wykluczeniem społecznym i zwalczaniu ubóstwa. Obok Next Generation EU i REACT-EU, EFS+ stanie się nie tylko kamieniem węgielnym naprawy społecznej dla Unii Europejskiej w ramach walki z pandemią Covid-19 i jej skutkami, ale pomoże również przygotować się na przyszłe wyzwania, takie jak zielona i cyfrowa transformacja.

Uwaga dla wydawcy:

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) jest głównym instrumentem finansowym UE, którego celem jest poprawa mobilności pracowników, możliwości zatrudnienia, edukacji i szkoleń, wspieranie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem w całej Europie w latach 2021-2027.

Nowy EFS+ obejmuje istniejący Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI), Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) oraz Program UE w dziedzinie zdrowia.

Zaangażowani europosłowie

JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia
BENIFEI Brando

BENIFEI Brando

Head of delegation
Członek
Włochy

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych

Komunikat prasowy

Zielone światło dla wykorzystania zasobów własnych do szybkiej odbudowy społecznej i gospodarczej w Europie

Komunikat prasowy

Gwarancja dla dzieci: Co piąte dziecko żyje w ubóstwie, dlatego też nadszedł czas, aby socjalistyczna inicjatywa stała się rzeczywistością