Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim przyjęli z zadowoleniem ogłoszenie przez Komisję Europejską nowego tymczasowego instrumentu solidarności w celu wsparcia pracowników i uniknięcia olbrzymiego bezrobocia, spowodowanego pandemią COVID-19.

Iratxe García, przewodnicząca Grupy S&D, powiedziała:

- Miliony Europejczyków są narażone na ryzyko i nie wiedzą, czy będą miały pracę, do której będą mogły powrócić po zakończeniu izolacji w wyniku pandemii COVID-19. Dlatego też wszelkie działania ich wspierające są pożądane, a im szybciej je wdrożymy, tym lepiej.

- Oczekujemy jednak więcej i jestem pewna, że tak się właśnie stanie. Przewodnicząca Komisji, Ursula von der Leyen zobowiązała się do wprowadzenia unijnego systemu reasekuracji na wypadek bezrobocia, kiedy zatwierdziliśmy jej kolegium Komisji, a Komisja nad tym pracuje. Tak więc ten pożyczka na wsparcie pracowników powinna być teraz podstawą bardziej ambitnego planu, prawdziwego systemu.

- Jeśli chodzi o program tzw. ryzyka bezrobocia w sytuacji nadzwyczajnej (SURE), który Komisja wkrótce zainicjuje, przeanalizujemy go szczegółowo, zwłaszcza w odniesieniu do tego, co kryje się za pojęciem „umowy wykonawczej”. Musimy dopilnować tego, aby w krajach, które uzyskają dostęp do tych pożyczek, nie była stosowana żadna warunkowość. Oczekujemy również, że wszystkie kraje UE zaangażują się w stworzenie tego instrumentu, aby udostępnić wystarczające środki, tak aby można było stworzyć poważną tarczę ochronną dla pracowników.

Eurodeputowana Agnes Jongerius, rzeczniczka Grupy S&D ds. zatrudnienia, powiedziała:

- Przyjmujemy z zadowoleniem plany Komisji, dotyczące wspierania programów pracy krótkoterminowej w celu ochrony pracowników przed utratą pracy jako wyraz aktywnej solidarności. Nie mamy czasu do stracenia; potrzebna jest teraz znacznie większa europejska solidarność. Zakresem tego nowego instrumentu muszą zostać objęci wszyscy pracownicy, w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek i osoby zatrudnione na niepewnych warunkach. Będziemy zwracać uwagę na to, aby prawa związków zawodowych były w pełni przestrzegane, a dialog społeczny mógł odegrać w pełni swoją rolę, aby uniknąć obniżek płac, zwolnień i cięć praw pracowniczych. Sprawiedliwość wymaga tego, aby firmy korzystające z tego programu nie mogły wypłacać premii kierownictwu ani dywidend akcjonariuszom.

- Ponieważ kryzys ponownie udowodnił potrzebę istnienie stałego systemu reasekuracji, wzywamy Komisję do przedstawienia do końca tego roku wniosku w sprawie stałego funduszu na „czarną godzinę”, przy pełnym zaangażowaniu ze strony Parlamentu Europejskiego jako współustawodawcy.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania
Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Ożywienie Inicjatywy Progressive Society: Nadszedł czas na przebudowę kapitalizmu i mamy na to plan

Komunikat prasowy

W obliczu kryzysu, związanego z pandemią Covid-19, Grupa S&D broni naszych obywateli i naszej planety przed niepoprawnymi ideologami polityki oszczędnościowej

Komunikat prasowy

Grupa S&D o programie prac Komisji na 2021 rok: „Nie ma czasu do stracenia w kwestii spełnienia oczekiwań obywateli UE!”