Podziel się:

Komisja Spraw Gospodarczych i Monetarnych w Parlamencie Europejskim zagłosuje dzisiaj w sprawie sprawozdania Grupy S&D, tymczasowo zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) w odpowiedzi na skutki pandemii COVID-19. Rozporządzenie CRR, przyjęte w 2013 roku, wyciągnęło wnioski z ostatniego kryzysu finansowego i ma ono na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa niewypłacalności banków poprzez wprowadzenie m.in. zharmonizowanych zasad ostrożnościowych, zasad w sprawie wynagradzania i premii oraz zwiększenie przejrzystości. „Szybka poprawka CRR”, która zostanie dziś poddana pod głosowanie, obejmuje tymczasową ulgę kapitałową, aby umożliwić bankom finansowanie gospodarki w trudnych czasach, z jakimi mamy do czynienia.

Jonás Fernández, rzecznik Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych i autor sprawozdania, zabierając głos przed głosowaniem, powiedział:

- Przedsiębiorstwa w całej Europie walczą o przetrwanie i bardzo potrzebują kapitału. Banki muszą odegrać konstruktywną rolę w zapewnieniu odbudowy gospodarczej. Za pomocą dostosowania przepisów do efektu procykliczności i dzięki umożliwieniu organom nadzoru szybkiego reagowania na bardzo niestabilne rynki finansowe, możemy złagodzić pewne negatywne skutki gospodarcze pandemii Covid-19. 

- Dzięki przepisom przyjętym przez Parlament Europejski w związku z ostatnim kryzysem finansowym, banki są zasadniczo dobrze kapitalizowane dzięki silnym buforom kapitałowym. W ten sam sposób możemy teraz umożliwić im zwiększenie zdolności kredytowej, dając im tymczasowo więcej możliwości swobodnego działania bez wystawiania na szwank stabilności finansowej.

- Bankowcy otrzymali premie, a my dostaliśmy rachunek - wiele osób miało takie poczucie po kryzysie finansowym, kiedy banki zostały uratowane z pieniędzy podatników, dzięki czemu wypłaciły dywidendy swoim akcjonariuszom i premie swoim pracownikom. Nie wolno dopuścić do tego, by sytuacja ta się powtórzyła. Aby zagwarantować, by ulga kapitałowa przyznana bankom nie trafiła do kieszeni inwestorów, ale została wykorzystana do udzielenia pożyczki realnej gospodarce, wprowadziliśmy wyraźny mandat dla właściwych organów nadzorczych do nakładania wiążących zakazów wypłaty dywidend i skupowania akcji własnych. Wzywamy również do zaostrzenia obowiązujących obecnie przepisów w celu zakazania dystrybucji przez instytucje finansowe w czasach kryzysu gospodarczego.  

Uwaga dla wydawcy:

Po zatwierdzeniu przez Komisję Spraw Gospodarczych i Monetarnych ostateczny wynik negocjacji między Parlamentem a państwami członkowskimi w sprawie „szybkiej poprawki CRR” zostanie poddany pod głosowanie podczas czerwcowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Zaangażowani europosłowie

FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Inna Europa jest możliwa, oparta na jasnych zobowiązaniach w kwestii przestrzegania unijnych wartości - mówi przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García

Komunikat prasowy

„Rada Europejska osiągnęła historyczne porozumienie w sprawie Funduszu Odbudowy, ale Parlament poprawi budżet UE” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Dzisiejsze orzeczenie Sądu UE w sprawie Apple pokazuje, jak bardzo potrzebujemy sprawiedliwości podatkowej - mówi Grupa S&D