Podziel się:

Na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym eurodeputowani potwierdzili, że solidaryzują się z 400 osobami w Walonii, które straciły pracę po zwolnieniu ich przez Carrefour Belgique SA. Osoby te powinny otrzymać wsparcie z budżetu UE, pomimo odrzucenia wniosku w tej sprawie przez Radę UE.

Eurodeputowani poparli ponadto wniosek w sprawie objęcia 300 bezrobotnych młodych ludzi z tego samego regionu programem pomocy z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) oraz przyznania na ten cel łącznej kwoty w wysokości 1,6 mln euro.

Eider Gardiazábal, rzeczniczka Grupy S&D ds. budżetu powiedziała:

- To, co zrobiła Rada, jest haniebne i nie do przyjęcia! Mamy środki i obowiązek wobec tych ludzi, aby zapewnić, że otrzymają oni odszkodowania i zapiszą się na kursy i szkolenia, które zapewnią ich ponowne dostosowanie się do rynku pracy.

- Eurodeputowani głosowali zarówno w Komisji Budżetowej (BUDG), jak i na posiedzeniu plenarnym, za przeznaczeniem na ten cel 1,6 mln euro. Ponieważ Rada odrzuciła wniosek Komisji, kwestia ta zostanie teraz omówiona w drodze rozmów trójstronnych pomiędzy nami, Komisją i Radą. Jedno jest pewne: będziemy w dalszym ciągu walczyć o prawa pracowników!

 Nils Ušakovs, negocjator Grupy S&D ds. rezolucji powiedział:

- Sytuacja stworzona przez Carrefour Belgique SA ma szczególnie znaczący, negatywny wpływ na sytuację w zakresie zatrudnienia, a tym samym na regionalną gospodarkę Walonii. Niedobór miejsc pracy w tym regionie, dość wysoka stopa bezrobocia oraz fakt, że wielu byłych pracowników jest w wieku 50+ lub w bardzo młodym wieku, sprawia, że ​​ich ponowna integracja na rynku pracy staje się jeszcze trudniejsza.

- Ponadto musimy przyznać, że handel detaliczny przechodzi okres poważnych zmian z powodu globalizacji. Zmieniające się wzorce nawyków konsumentów i cyfryzacja mogą w przyszłości prowadzić do jeszcze większej liczby zwolnień. Sprawa Carrefour Belgique SA może być dopiero początkiem wielu kolejnych spraw. Zamykanie oczu na ten problem zdecydowanie nie jest dobrym rozwiązaniem. Musimy podjąć szybkie działania w tej kwestii, a przyszłe WRF będą właściwym forum, aby je rozpocząć.

Uwaga dla wydawców:

 * wzrost sprzedaży internetowej jest istotnym czynnikiem wpływającym na decyzję Carrefour Belgique SA o redukcji personelu kosztem pracowników w regionie Walonii.

* w latach 2013-2018 odsetek ludności UE, dokonującej zakupów przez Internet, wzrósł z 47% do 69%.

* ze względów cenowych konsumenci mają tendencję do korzystania z takich międzynarodowych sklepów internetowych, mających siedzibę w krajach, położonych poza UE. Zakupy online poza UE mają duży wpływ na sprzedaż w tradycyjnych sklepach detalicznych w UE.

* te światowe trendy dotyczą także Belgii. W 2018 roku 67% Belgów dokonało zakupów online, w porównaniu z zaledwie 46% w 2012 roku. Oznacza to wzrost o 21% w ciągu sześciu lat. Belgijscy e-kupujący dokonujący co miesiąc zakupów online stanowią 44% ogółu, 9% robi to co tydzień. Ponad 150 euro to zwykły miesięczny budżet dla 42% belgijskich e-kupujących. 39% belgijskich e-kupujących deklaruje, że w 2019 roku wyda więcej lub o wiele więcej niż w roku poprzednim. Dla połowy respondentów nie ma znaczenia czy sklep internetowy jest belgijski, czy też nie.

* dotychczas 10 wniosków o wsparcie z EFG dotyczyło handlu detalicznego; w dwóch z nich powoływano się na globalizację handlu, a w ośmiu na światowy kryzys finansowy i gospodarczy.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania
UŠAKOVS Nils

UŠAKOVS Nils

Head of delegation
Członek
Łotwa

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D rozpoczyna kampanię na rzecz #taxjustice przed powołaniem nowej podkomisji PE ds. podatków

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Komisję do zwiększenia ambicji w odniesieniu do ludzi młodych

Komunikat prasowy

Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia: Pomimo sprzeciwu ze strony EPL, Grupa S&D wprowadza postępowe polityki, aby zapewnić sprawiedliwą odbudowę