Podziel się:

Przed nadzwyczajnym posiedzeniem Rady do Spraw Zagranicznych, zwołanym na dzisiejsze popołudnie przez Wysokiego Przedstawiciela, Josepa Borrella, Socjaliści i Demokraci stanowczo potępili użycie siły przez białoruski reżim wobec pokojowych demonstrantów, w tym tortury i aresztowania, które miały miejsce cztery dni z rzędu od czasu skradzionych wyborów prezydenckich z 9 sierpnia. Grupa S&D apeluje do ministrów spraw zagranicznych UE o zapewnienie, by wyciągnięte zostały konsekwencji z wyborów, które nie były ani wolne, ani uczciwe, poprzez zastosowanie ukierunkowanych sankcji wobec reżimu Łukaszenki, wykluczenie Białorusi z Programu Partnerstwa Wielkanocnego i wezwanie do przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich pod nadzorem międzynarodowych obserwatorów.

 

Kati Piri, wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za sprawy zagraniczne, powiedziała:

 

- Łukaszenka dosłownie bije swoich własnych obywateli, którzy demonstrując niezwykłą odwagę wyszli na ulice w obronie uczciwych i przejrzystych wyborów. Nie możemy odwracać wzroku, kiedy dyktator na granicach UE kradnie głosy swoich obywateli i więzi tysiące pokojowych demonstrantów i kiedy mnożą się poważne doniesienia o torturach stosowanych na masową skalę.

 

- Zbyt długo UE prowadziła politykę w duchu „krytycznego zaangażowania” wobec Białorusi. Dziś musimy stwierdzić, że polityka ta nie poprawiła sytuacji w zakresie praw człowieka w tym kraju, ani nie doprowadziła do żadnych znaczących, demokratycznych reform.

 

- Grupa S&D wzywa ministrów spraw zagranicznych UE do zdecydowanej reakcji, opartej na zasadach. Wzywamy Radę do nałożenia ukierunkowanych sankcji na białoruskich urzędników, którzy są odpowiedzialni za fałszowanie wyborów, przemoc wobec demonstrantów i arbitralne aresztowania. Samego Łukaszenkę należy w Unii Europejskiej uznać za „persona non grata”. Naszym obowiązkiem jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, również finansowo, jednak białoruskiemu reżimowi należy zakazać przyjmowania jakichkolwiek funduszy UE. Ponadto UE musi wezwać do przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich, w których wszyscy kandydaci będą mogli konkurować ze sobą w wolny i uczciwy sposób, pod nadzorem międzynarodowych obserwatorów. Białoruscy obywatele mają prawo wybrać swojego własnego prezydenta.

 

- Nasza Grupa apeluje również o dokonanie przeglądu Programu Partnerstwa Wschodniego. Nie możemy współpracować z krajami, w których jesteśmy świadkami brutalnych represji wobec opozycji politycznej i społeczeństwa obywatelskiego. Dyktatorzy są wrogami wolnych społeczeństw. Zarówno Białoruś, jak i Azerbejdżan powinny zostać natychmiast wykluczone z Programu Partnerstwa Wschodniego.

 

Rzecznik Grupy S&D do spraw zagranicznych, Tonino Picula powiedział:

 

- Z racji śmiercionośnego wybuchu w porcie w Bejrucie, spowodowanego przestępczym zaniedbaniem odpowiedzialnych władz, kwota w wysokości 253 milionów euro, zadeklarowana na konferencji darczyńców w ubiegłym tygodniu jest bardzo potrzebnym pierwszym krokiem do zapewnienia pomocy Libańczykom. Pilnie potrzebna jest dodatkowa pomoc, zwłaszcza żywnościowa i medyczna oraz środki do odbudowy podstawowej cywilnej infrastruktury, takiej jak szkoły, szpitale i sieci elektryczne; dlatego też wzywamy społeczność międzynarodową i Komisję do szybkiego jej zapewnienia.

 

- Dziś, kiedy premier Hassan Diab podał się do dymisji, Libańczycy zasługują na to, by szybko utworzony został nowy rząd, który spełni ich oczekiwania. Wzywamy wszystkie siły polityczne Libanu, by na pierwszym miejscu postawiły interesy kraju i zjednoczyły się we wdrażaniu pilnych reform, niezależnie od geopolitycznych interesów podmiotów zewnętrznych.

 

- Wciąż trwające odwierty, prowadzone przez Turcję na cypryjskich wodach i rosnące napięcia na Morzu Egejskim, a w szczególności niedawna mobilizacja marynarki wojennej, są w dalszym ciągu niezwykle niepokojące. Grupa S&D popiera decyzję ministrów spraw zagranicznych UE o nałożeniu ukierunkowanych sankcji, ale biorąc pod uwagę powagę sytuacji oczekujemy, że rozważą oni wprowadzenie wobec Turcji dalszych restrykcyjnych środków.

Zaangażowani europosłowie

PIRI Kati

PIRI Kati

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Holandia
PICULA Tonino

PICULA Tonino

Koordynator
Chorwacja

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Nie może być współpracy UE z białoruskimi władzami represjonującymi swoich obywateli

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pomimo pandemii Covid-19 rozpoczyna się czwarty „Tydzień Afryki” na rzecz nowego, zrównoważonego i równego partnerstwa UE-Afryka

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem plan inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich, ale ostrzega, że nie ma drogi na skróty do demokracji i rządów prawa