Opublikowane:
Podziel się:

Parlament Europejski przyjmie jutro rezolucję, wzywającą państwa członkowskie do przełamania impasu w Radzie w zakresie publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje i rozpoczęcia wreszcie negocjacji w tej sprawie z Parlamentem. Socjaliści i Demokraci wzywają rządy UE do uwzględnienia apelu swoich obywateli o odpowiedzialność korporacyjną i sprawiedliwość podatkową.

Negocjatorka Grupy S&D ds. dyrektywy w sprawie publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje (CBCR), eurodeputowana Evelyn Regner powiedziała:

 - Afery LuxLeaks, Panama Papers i Paradise Papers wyraźnie pokazały, że uchylanie się od płacenia podatków i unikanie opodatkowania kwitną w tajemnicy. Najwyższy czas rzucić na to światło. Obywatele mają prawo wiedzieć, gdzie międzynarodowe korporacje prowadzą interesy i gdzie osiągają zyski, kto płaci podatki, a kto prowadzi niewłaściwą działalność rynkową. Publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje znacznie utrudni międzynarodowym korporacjom, takim jak Amazon, Google i Starbucks, poszukiwanie najniższej stawki podatkowej lub unikanie odpowiedzialności korporacyjnej poprzez tworzenie złożonych struktur. Trzy czwarte Europejczyków oczekuje, że UE będzie zwalczać przestępstwa podatkowe, dlatego też rządy UE nie mogą po prostu uchylać się od odpowiedzialności. Nasze przesłanie dla Rady jest jasne: Przestańcie blokować przejrzystość korporacyjną i podatkową!

Negocjator Grupy S&D ds. dyrektywy w sprawie publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje (CBCR), Ibán García del Blanco powiedział:

- Po trzech latach i ambitnych reformach przyjętych przez Parlament Europejski, niektóre państwa członkowskie wciąż wstrzymują negocjacje w tej sprawie. Każdy dzień niepodejmowania działań przez państwa członkowskie oznacza dla przedsiębiorstw międzynarodowych kolejny dzień unikania podatków i płacenia zerowych podatków. Przejrzystość korporacyjna ma kluczowe znaczenie dla zwalczania uchylania się od płacenia podatków i przenoszenia zysków, ale także dla zapewnienia równych warunków działania dla przedsiębiorstw wielonarodowych i MŚP. Dla nas, Socjalistów i Demokratów, sprawiedliwe i przejrzyste opodatkowanie w UE to kwestia sprawiedliwości społecznej; stawką w grze jest trwałość naszego europejskiego modelu społecznego oraz zaufanie obywateli do naszych demokracji. Dzięki publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje widać, kto stoi po stronie sprawiedliwości podatkowej, a kto chroni szczególne interesy wielkich korporacji. Parlament Europejski opowiedział się za odpowiedzialnością przedsiębiorstw i nadszedł teraz czas, aby Rada udowodniła, że stoi po stronie europejskich obywateli.

Uwaga dla wydawcy:

W kwietniu 2016 roku Komisja Europejska zaproponowała przyjęcie przepisów w sprawie przejrzystości podatków od osób prawnych, zwanych powszechnie publiczną sprawozdawczością w podziale na kraje (CBCR) dla przedsiębiorstw wielonarodowych; wymagać one będą od dużych międzynarodowych firm publikowania rocznego publicznego sprawozdania ujawniającego, gdzie prowadzą działalność, gdzie osiągają zyski i ile płacą podatków i innych płatności w podziale na wszystkie kraje, w których prowadzą działalność. Środek ten uzupełniłby istniejące już przepisy dotyczące automatycznej wymiany informacji podatkowych.

W lipcu 2017 roku Parlament Europejski przyjął mandat do negocjacji międzyinstytucjonalnych, tzw. negocjacji trójstronnych. Od tego czasu decyzja w tej sprawie w Radzie jest blokowana przez pewną liczbę krajów, sprzeciwiających się temu wnioskowi; tym samym Rada nie przyjęła jeszcze stanowiska negocjacyjnego w tej kwestii.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA DEL BLANCO Iban

Członek
Hiszpania

REGNER Evelyn

Członek
Austria

Kontakt dla prasy

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D popiera środki legislacyjne w ramach walki z epidemią COVID-19 na nadzwyczajnej sesji plenarnej

Komunikat prasowy

„Wyemitujcie koronaobligacje i uruchomcie europejski mechanizm stabilności” - apeluje Iratxe García do ministrów finansów UE

Komunikat prasowy

Nie marnujmy więcej czasu: UE potrzebuje natychmiast silnych, skoordynowanych działań w ramach walki z epidemią COVID-19 - mówi Iratxe García