Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim debatowali dzisiaj przez dwie godziny z Ursulą von der Leyen, nominowaną przez Radę Europejską na kandydatkę na przewodniczącą Komisji.

Eurodeputowani wyrazili przede wszystkim rozczarowanie z powodu tego, że Rada nie nominowała wiodącego kandydata, zaproponowanego przez europejskie partie polityczne. Grupa S&D zaapelowała o wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego oraz o zaangażowanie na rzecz zachowania i ulepszenia systemu Spitzenkandidat.

Eurodeputowani S&D przyparli ją do muru w kwestii tego, w jaki sposób zamierza ona w dalszym ciągu bronić wartości i rządów prawa w Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do Polski i Węgier, dwóch krajów, które podlegają obecnie procedurom przewidzianym w art. 7, uruchomionym przez Komisję za stałe naruszanie podstawowych wartości UE.

Socjaliści i Demokraci przedstawili również swoje główne postulaty w kwestii zapewnienia zmiany reguł gry ze strony Komisji w celu sprostania najpilniejszym wyzwaniom, przed jakimi stoi Unia Europejska, dotyczącym między innymi: zapewnienia zrównoważonej Europy do roku 2030; ram prawnych, koniecznych do wdrożenia filaru społecznego; odejścia od polityki oszczędnościowej oraz przekształcenia paktu na rzecz wzrostu i stabilności w pakt na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez wprowadzenie do niego celów zrównoważonego rozwoju ONZ; właściwie finansowanego europejskiego programu na rzecz działań poszukiwawczych i ratowniczych wraz z odpowiednim europejskim pakietem azylowym oraz większej równości płci. 

Przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García powiedziała:

- Nasza dzisiejsza wymiana zdań z panią von der Leyen miała dobry i szczery charakter. Nasza Grupa pragnie sprostać oczekiwaniom obywatelom i chcemy mieć pewność, że przyszła Komisja będzie wspierać odpowiednie polityki, aby zapewnić, by nasz model społeczny miał w przyszłości zrównoważony charakter. Musimy stawić czoła wyzwaniom związanym z globalizacją, zmianami klimatycznymi i cyfryzacją.

- Nasza Grupa poczeka na odpowiedź ze strony pani von der Leyen, ponieważ rozumiemy, że przedstawiliśmy bardzo konkretne propozycje. Nie uzyskaliśmy dostatecznej liczby odpowiedzi, dlatego też spiszemy nasze postulaty i ocenimy ją na podstawie otrzymanych przez nas odpowiedzi. Niektóre z naszych priorytetów, takie jak budowa europejskiej polityki migracyjnej, opartej na godności ludzkiej i solidarności, będą wymagać również działań ze strony Rady. Chcemy jednak wiedzieć, czy możemy liczyć na to, że Komisja będzie o to walczyć.

- Przed głosowaniem nasza Grupa przeprowadzi kolejną debatę, w czasie której ocenimy, w jakim stopniu nasze postulaty mogą zostać spełnione; dopiero wówczas przyjmiemy stanowisko Grupy w kwestii głosowania.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pandemia podkreśla potrzebę przyjęcia nowych, unijnych narzędzi, umożliwiających legalną migrację w celu podjęcia średnio i nisko płatnej pracy

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Premier Janša musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ataki na wolność mediów w Słowenii

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Czas działać! Komisja musi bez dalszej zwłoki zastosować mechanizm warunkowości w zakresie praworządności