Podziel się:

Podczas debaty plenarnej na temat planu zrównoważonych inwestycji, funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji i planu działania na rzecz Europy społecznej, przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów, Iratxe García powiedziała:

- Jeśli na poważnie podchodzimy do ograniczenia co najmniej o połowę naszej emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku oraz do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku, musimy zapewnić odpowiednie fundusze.

- Doceniamy wysiłki Komisji Europejskiej, ale jeden bilion euro w ciągu dziesięciu lat zdecydowanie nie wystarczy. Przyznaje to sama Komisja. Poza bardziej ambitnym budżetem musimy również znaleźć nowe zasoby własne pochodzące z takich dziedzin, jak tworzywa sztuczne niepodlegające recyklingowi, system handlu uprawnieniami do emisji (ETS), sprawiedliwe opodatkowanie sektora cyfrowego, podatek od transakcji finansowych (FTT) oraz wspólna jednolita podstawa podatku od osób prawnych.

- Apelujemy również o przyjęcie złotej zasady, zgodnie z którą zrównoważone inwestycje nie będą uwzględniane przy obliczaniu krajowych deficytów. Musimy w większym stopniu uelastycznić pakt stabilności i wzrostu, aby państwa członkowskie mogły stymulować zrównoważone inwestycje.

- Potrzebujemy funduszy, aby zapewnić sprawiedliwą transformację regionom i pracownikom, którzy zostaną w największym stopniu dotknięci tą ekologiczną transformacją. Nie zgodzimy się na jakąkolwiek redukcję środków na rolnictwo i politykę spójności; potrzebne są nowe środki, a dodatkowe 7,5 miliarda euro, które mają być dodane do wniosku w sprawie WRF, to dobry, pierwszy krok w tym kierunku.

- Europejski Zielony Ład obejmuje silny wymiar socjalny, dlatego też pragniemy, aby filar społeczny obejmował środki pomagające ludziom i regionom dostosować się do zmian ekologicznych i cyfrowych, a także by zapewnił on wysokiej jakości miejsca pracy oraz godziwe wynagrodzenia, aby zmniejszyć zróżnicowanie płac ze względu ma płeć i walczyć z ubóstwem wśród dzieci.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D o programie prac Komisji na 2021 rok: „Nie ma czasu do stracenia w kwestii spełnienia oczekiwań obywateli UE!”

Komunikat prasowy

Grupa S&D chce ambitnego programu UE dla zdrowia. To nie jest dobry moment na cięcia!

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Prawo klimatyczne jest kamieniem węgielnym Zielonego Ładu. Będziemy teraz walczyć o to, aby skłonić państwa członkowskie do jego przestrzegania