Podziel się:

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego, pod przewodnictwem Grupy S&D, wprowadzili dziś ostatnie poprawki do EFRR-FS (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności), narzędzia o wartości 242,9 mld euro, którego celem jest wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej poprzez korygowanie dysproporcji pomiędzy jej regionami. Dwa lata pracy w nadzwyczajnych okolicznościach zakończyły się obecnie porozumieniem z Radą w sprawie kluczowych przepisów, które będą służyć wsparciu zatrudnienia, dobrobytu, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rozwoju w ciągu najbliższych siedmiu lat we wszystkich regionach UE.

 

Eurodeputowany Andrea Cozzolino, główny negocjator Grupy S&D w tej sprawie, powiedział:

- Mamy teraz rozporządzenie, które daje europejskim regionom narzędzia niezbędne do stawienia czoła wielkim wyzwaniom, od klimatu, przez cyfryzację, po trwającą obecnie pandemię. Nigdy wcześniej polityka spójności nie miała takich narzędzi do walki z nierównościami, w tym na obszarach wyludnionych, aby nikogo nie pozostawić w tyle!

- Od zrównoważonej turystyki po mieszkalnictwo socjalne, jest to ambitne rozporządzenie, które daje terytoriom olbrzymie możliwości i pozwala państwom członkowskim stawić czoła wielkim międzynarodowym wyzwaniom, takim jak pandemia, migracja czy kryzys klimatyczny. Zagwarantowaliśmy również lepsze warunki dla publicznego sektora kolejowego i inwestycji w odpady resztkowe zgodnie z gospodarką o obiegu zamkniętym.

 

Eurodeputowana Constanze Krehl, rzeczniczka Grupy S&D ds. rozwoju regionalnego, powiedziała:

- Zrównoważone podejście, jakie osiągnęliśmy dzisiaj w odniesieniu do gazu ziemnego, ułatwi drogę do Europy neutralnej klimatycznie i przestrzegającej porozumienia paryskiego. Zmniejszyliśmy próg do 0,2% dla bardziej rozwiniętych państw członkowskich, w których dochód na mieszkańca wynosi ponad 90% średniego DNB UE, do 1,0% dla słabiej rozwiniętych państw członkowskich, w których dochód na mieszkańca wynosi poniżej 90% średniego DNB UE i po trzecie dla ograniczonej liczby państw członkowskich, które są silnie uzależnione od węgla, maksymalnie do 1,55% w przypadku gazu ziemnego - i aby w ogóle nie dopuszczać paliw kopalnych do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Oprócz tego zapewniliśmy datę odejścia do 31 grudnia 2025 roku, aby wesprzeć redukcję CO2 do 2030 roku. Cele zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie wraz z celem w postaci 30% wydatków na cele klimatyczne, zrównoważony rozwój miast na rzecz zazieleniania naszych miast oraz - po raz pierwszy w historii - cele w zakresie różnorodności biologicznej, są dużym krokiem naprzód.

- Wbrew początkowo silnemu sprzeciwowi ze strony Rady, udało nam się zapewnić przyjęcie punktów, które były kluczowe dla nas jako socjaldemokratów. Zapewniliśmy rygorystyczne przepisy dotyczące mieszkalnictwa socjalnego dla rodzin o niskich dochodach oraz znaleźliśmy sposób na lepszą integrację obywateli państw trzecich i migrantów. Udało nam się również wprowadzić równowagę płci w grupach ekspertów. Obecny EFRR-FS, który dysponuje 242,9 miliardami euro, jest największym dostępnym narzędziem inwestycji publicznych, które zapewnią, że Europa stanie się ekologiczna, socjalna i sprawiedliwa.

 

Eurodeputowana Rovana Plumb, wiceprzewodnicząca Grupy S&D ds. rozwoju regionalnego, powiedziała:

- Cieszę się, że udało się znaleźć dobre rozwiązanie dla procesu przejścia do Europy neutralnej klimatycznie do 2050 roku. Przy silnych warunkach i ograniczeniach zgodnych z Europejskim Zielonym Ładem pozwolimy na stosowanie wydajnych systemów ciepłowniczych; zgodziliśmy się też na odejście od gazociągów do 2025 roku zgodnie z mandatem Parlamentu Europejskiego w zakresie prawa klimatycznego. Po raz pierwszy przedstawiliśmy cel dotyczący wyzwań środowiskowych w ramach EFRR-FS i z racji silnych aspektów socjalnych jest to dobry dzień dla Europy w kwestii wdrożenia Zielonego Ładu z czerwonym sercem w interesie wszystkich naszych obywateli.

 

Uwaga dla wydawców:

Finansowanie będzie dostępne od 1.1.2021 roku, co zależy od osiągnięcia porozumienia w sprawie przyszłego europejskiego budżetu (WRF) i budżetu na 2021 rok oraz porozumienia w sprawie EFRR-FS na posiedzeniu plenarnym.

Zaangażowani europosłowie

PLUMB Rovana

PLUMB Rovana

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Rumunia
KREHL Constanze Angela

KREHL Constanze Angela

Koordynator
Niemcy
COZZOLINO Andrea

COZZOLINO Andrea

Członek
Włochy

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Polityka spójności jest teraz na właściwej drodze, aby wesprzeć osiągnięcie celów neutralności klimatycznej

Komunikat prasowy

Pierwszy etap w ramach Planu Odbudowy rozpoczęty; eurodeputowani zatwierdzają program REACT-EU na posiedzeniu plenarnym

Komunikat prasowy

Grupa S&D dokonała tego: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będzie w pełni zielony z czerwonym sercem!