Podziel się:

Podczas dzisiejszej debaty w Parlamencie Grupa S&D wezwała Komisję do zapewnienia pełnej zgodności z przepisami o ochronie danych przez cały czas oraz do zagwarantowania, że ​​wszelkie przypadki transferu danych poza UE będą pozbawione luk prawnych.

W następstwie kolejnych orzeczeń sądów UE, które unieważniły transfer danych do USA, w sprawozdaniu Parlamentu dotyczącym „sprawy Schrems II” eurodeputowani S&D zwrócili się o zapewnienie, że UE w pełni przestrzegać będzie wszelkich przepisów w zakresie RODO podczas negocjowania jakiejkolwiek nowej umowy o przekazywaniu danych ze Stanami Zjednoczonymi oraz z innymi krajami spoza UE.

W oddzielnym sprawozdaniu eurodeputowani S&D przewodzą postępowej większości, wzywającej Komisję do zmiany decyzji do chwili, aż stanie się jasne, że prawo Wielkiej Brytanii jest zgodne z przepisami UE w zakresie ochrony danych.

Juan Fernando López Aguilar z Grupy S&D, przewodniczący komisji LIBE i sprawozdawca ds. odpowiedniego stopnia ochrony danych, powiedział:

- Komisja nie może powtórzyć tych samych błędów podczas negocjacji i podpisywania umów o transferze danych z krajami trzecimi, w tym ze Stanami Zjednoczonymi i z Wielką Brytanią. Nie chcemy być świadkami sprawy „Schrems III”, dlatego też niezwykle ważne jest to, aby Komisja zrobiła to tym razem w odpowiedni sposób. Jak pokazuje nasze sprawozdanie, mamy bardzo poważne obawy w kwestii przepisów i praktyk w zakresie ochrony danych w Wielkiej Brytanii. Chcemy, aby Komisja przedstawiła plan, który zapewni, że jakikolwiek przypadek transferu danych do Wielkiej Brytanii będzie godny zaufania i prawidłowy z prawnego punktu widzenia. Nie chodzi o blokowanie lub zakłócanie przesyłania danych między UE a Wielką Brytanią. Naszym obowiązkiem jest jednak przestrzeganie standardów w dziedzinie ochrony danych oraz przywrócenie zaufania i stabilności w kwestii sposobu, w jaki dane osobowe obywateli UE są przetwarzane poza naszymi granicami.

Marina Kaljurand, negocjatorka Grupy S&D ds. odpowiedniego stopnia ochrony danych, powiedziała:

- Niniejsze rezolucje mają na celu zapewnienie, że błędy z przeszłości się nie powtórzą, a przyszłe decyzje dotyczące odpowiedniego stopnia ochrony danych przejdą pomyślnie kontrolę sądową. W Wielkiej Brytanii, chociaż ramy prawne są podobne do unijnych ram prawnych, istnieje szereg obaw związanych z ich wdrażaniem, w szczególności w kwestii masowego gromadzenia i przechowywania danych oraz wyjątków w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i imigracji, które mają obecnie również zastosowanie w odniesieniu do obywateli UE, pragnących przebywać lub osiedlić się w Wielkiej Brytanii. Ważne jest, abyśmy jasno określili, że jakakolwiek przyszła umowa powinna być w pełni zgodna z unijnym prawem i orzecznictwem, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych obywateli oraz pewność prawną dla przedsiębiorstw.

Zaangażowani europosłowie

KALJURAND Marina
KALJURAND Marina
Przewodnicząca delegacji
Członkini
Estonia
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando
Członek
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Rzecznik prasowy
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Nowy jednolity zbiór przepisów wzmacnia unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Komunikat prasowy
Dochodzenie w sprawie Frontexu ujawnia zaniedbania kierownictwa i pilną potrzebę zmian
Komunikat prasowy
W obliczu zagrożenia strefy Schengen, Grupa S&D przewodzi apelom o pilne wprowadzenie zmian