Opublikowane:
Podziel się:

W dniu dzisiejszym Parlament Europejski raz jeszcze wziął w obronę zdrowie obywateli oraz środowisko naturalne. Przyjmując na sali plenarnej projekt rezolucji, wysłaliśmy Komisji wyraźny sygnał – nie możemy dalej akceptować sytuacji, w której obywatele są narażeni na styczność z chemikaliami zaburzającymi funkcjonowanie układu hormonalnego. Substancje takie można obecnie znaleźć w opakowaniach żywności, jak też w odzieży, kosmetykach, zabawkach dziecięcych oraz plonach hodowanych przy pomocy pewnych rodzajów pestycydów. 

Grupa S&D od dawna stoi w pierwszym szeregu w walce przeciwko tym niebezpiecznym substancjom. Już od 2013 roku wzywamy Komisję do zagwarantowania ram prawnych zapewniających obywatelom ochronę horyzontalną.

Brak działań na poziomie europejskim może doprowadzić do powstania bardzo fragmentarycznej i zróżnicowanej sytuacji prawnej w UE, w której będą obowiązywały różne standardy krajowe, a dozwolony poziom narażenia na omawiane substancje będzie się różnił w poszczególnych państwach członkowskich. Musimy stworzyć unijne ramy prawne, które pozwolą w pełni chronić obywateli przed tymi chemikaliami oraz zapewnić producentom w Europie spójne oraz powszechne standardy.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. zdrowia i środowiska, europosłanka Miriam Dalli, powiedziała:

- Walczymy tu o prawo obywateli do życia codziennego w środowisku wolnym od substancji toksycznych. Jest dla nas nie do zaakceptowania sytuacja, w której ludzie narażeni są stale na kontakt z substancjami zaburzającymi funkcjonowanie układu hormonalnego w produktach takich jak zabawki, kosmetyki czy materiały do kontaktu z żywnością.

- Żądamy pilnych działań w tym zakresie i nie spoczniemy, póki Komisja nie stworzy ram prawnych mających za zadanie chronić obywateli przed tymi substancjami.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, europosłanka Jytte Guteland, powiedziała:

  • Europa nie może sobie pozwolić na igranie ze zdrowiem ludzkim. Mimo że niektóre państwa członkowskie podejmują już w tym zakresie działania, przepisy europejskie pozostają nadal w tyle.
  • Już najwyższy czas, aby Komisja opracowała solidne ramy prawne, które zagwarantują niezawodną ochronę obywatelom Europy oraz środowisku przed znanymi oraz potencjalnymi substancjami zaburzającymi funkcjonowanie układu hormonalnego. 

Zaangażowani europosłowie

DALLI Miriam
Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Malta
GUTELAND Jytte
Koordynator
Szwecja

Kontakt dla prasy

BERNAS Jan
Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Solidny budżet jest niezbędny do sprawiedliwej transformacji na UE zrównoważoną pod względem środowiskowym i społecznym - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Timmermans jest właściwą osobą, która zapewni, że UE spełni oczekiwania obywateli w kwestii Nowego Zielonego Ładu

Komunikat prasowy

Jeśli ktoś jest w stanie zapewnić postępowe, zrównoważone podejście do spójności i reform, to jest to Elisa Ferreira - mówi Grupa S&D