Podziel się:

Przywódcy grup i przewodniczący Parlamentu Europejskiego odbyli dziś specjalne posiedzenie w obecności przewodniczącej Komisji, Ursuli von der Leyen, aby omówić przegląd programu prac Komisji na rok 2020 oraz zmienioną propozycję w sprawie WRF. Przywódcy grup zapytali o wielkość i zawartość Planu Odbudowy, który ma stawić czoła społeczno-ekonomicznym konsekwencjom pandemii COVID-19, a także o program prac Komisji.

Po posiedzeniu przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Iratxe García powiedziała:

- W kwestii zmienionego programu prac Komisji na rok 2020 przekazałam dzisiaj wiadomość, że COVID-19 nie może być usprawiedliwieniem dla braku wdrożenia lub opóźnienia pilnych, uzgodnionych już polityk, takich jak Zielony Ład, filar społeczny lub uwzględnianie aspektu płci. Muszą one stanowić część globalnej odpowiedzi na kryzys. Należy również w pełni przestrzegać demokracji i praworządności, a także praw i prywatności obywateli. Nie spychajmy na margines naszych wartości.

- W kwestii WRF i Plan Odbudowy Grupa S&D oczekuje ambitnej odpowiedzi pod względem jego wielkości i warunków; odpowiedź ta powinna opierać się na solidarności i zostać skierowana do krajów najbardziej dotkniętych tym kryzysem.

- Wyraziłam również obawy, dotyczące politycznego wyzwania, jakim jest utrzymanie celu konwergencji pomiędzy krajami i regionami UE. Wzrost konwergencji społeczno-gospodarczej jest podstawowym celem naszej Unii, a obowiązkiem Komisji jest zapewnienie jego realizacji.

- Fundusz Odbudowy, który powinien zostać utworzony przed wejściem w życie kolejnych WRF, nie powinien być jedynie dodatkiem do indywidualnych wysiłków każdego państwa członkowskiego, ale powinien on zostać wykorzystany do korygowania nierównowagi oraz do unikania asymetrycznej reakcji na kryzys społeczno-gospodarczy. Jak dotąd połowa pomocy publicznej w UE została wydana przez Niemcy. Inne kraje nie mają takiej samej zdolności. Jeśli UE nie wkroczy, aby uniknąć nowych rozbieżności, poświęcimy konwergencję i zostanie zagrożona przyszłość unijnego projektu.

- Musimy sfinansować Fundusz Odbudowy z nowych środków i za pomocą emisji wspólnego zadłużenia. Nie chodzi tylko o solidarność; w przeciwnym wypadku po prostu nie będzie to zrównoważone rozwiązanie dla strefy euro i dla całej UE, ponieważ w państwach członkowskich dług publiczny znacznie wzrośnie, wraz ze wszystkimi potencjalnymi ryzykami systemowymi. Dlatego też potrzebujemy wspólnego rozwiązania, aby złagodzić to uderzenie.

- Stawką jest europejski projekt, a obywatele muszą widzieć, że UE sprostała wyzwaniom. Dlatego też oczekujemy od Komisji Europejskiej ambitnej odpowiedzi przed kolejnym posiedzeniem Rady Europejskiej, która weźmie pod uwagę rolę i stanowisk Parlamentu Europejskiego.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Wzmocnijcie prawa socjalne poprzez nadanie celom wiążącego charakteru - apeluje Grupa S&D do Komisji i rządów UE

Komunikat prasowy

Eurodeputowani S&D i krajowi deputowani z rodziny S&D przyrzekają, że dokonają postępu w kwestii przyszłego budżetu UE i nowych dochodów na sfinansowanie Planu Odbudowy

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Dobra wiadomość! Zielone światło Parlamentu Europejskiego dla przyznania natychmiastowych, nowych środków finansowych na rozwój zrównoważonego rolnictwa