Podziel się:

Socjaliści i Demokraci ściśle współpracowali z innymi grupami politycznymi w kwestii parlamentarnej rezolucji w sprawie Konferencji na temat przyszłości Europy, przyjętej w ubiegłym tygodniu oraz przewodzili apelowi o otwartość i zaangażowanie ze strony obywateli i społeczeństwa obywatelskiego.

 

Przewodnicząca Grupy S&D w Parlamencie Europejskim, eurodeputowana Iratxe García, przyjęła dziś z zadowoleniem wniosek Komisji, który zawiera ważne postulaty Grupy S&D.

 

Iratxe García powiedziała:

 

- Konferencja na temat przyszłości Europy jest okazją do wyjścia z brukselskiej „bańki” i wysłuchania obywateli. Cieszę się, że zaprezentowany dziś wniosek Komisji podtrzymuje tego ducha i zawiera postulat Parlamentu w kwestii organizacji paneli europejskich obywateli.

 

- Komisja nie wyjaśnia, w jaki sposób ten zorganizowany dialog mógłby się odbyć; nie jest też jasne, w jaki sposób zapewnić odpowiednią kontynuację dyskusji. Podkreślamy, że istniejące obecnie narzędzia nie są wystarczające. Organizacja wydarzeń na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym z udziałem obywateli i zainteresowanych stron to tylko punkt wyjścia. W dzisiejszych czasach należy zaangażować ponadnarodowe sieci, a nowe technologie można również wykorzystać do usprawnienia komunikacji pomiędzy wszystkimi, którzy wnoszą swój wkład do dyskusji.

 

- W tej wyjątkowej okazji do wspólnego zastanowienia się nad naszą przyszłością i tym, w jaki sposób zbudować Europę socjalną, musimy utrzymać dobrą współpracę i wspólną odpowiedzialność pomiędzy Parlamentem, Komisją i Radą na najwyższym szczeblu. Od początku integracji europejskiej Jean Monnet celowo chciał zaangażować w nią pracowników i przedstawicieli biznesu, społeczeństwo obywatelskie i wszystkie szczeble administracji. W tym samym duchu moja Grupa nalegała na to, aby partnerzy społeczni, Komitet Regionów i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny również uczestniczyli w tym procesie dialogu i dobrze, że Komisja to przyjęła.

 

- Mam nadzieję, że Rada pójdzie tą samą drogą, kiedy przyjmie swoje stanowisko w dniu 28 stycznia.

 

- Najlepszym miejscem dla przewodniczących Parlamentu, Komisji i Rady do planowanego pod koniec tego miesiąca rozpoczęcia dyskusji w kwestii ostatecznego kształtu Konferencji na temat przyszłości Europy jest dom Jeana Monneta.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Komisję do zwiększenia ambicji w odniesieniu do ludzi młodych

Komunikat prasowy

Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia: Pomimo sprzeciwu ze strony EPL, Grupa S&D wprowadza postępowe polityki, aby zapewnić sprawiedliwą odbudowę

Komunikat prasowy

Podczas gdy w rzeźniach mają miejsce nowe skandale związane z zakażeniami COVID-19, Grupa S&D apeluje o sprawiedliwe traktowanie pracowników sezonowych