Podziel się:

Po kilku dniach negocjacji z przewodniczącą elektką Komisji Europejskiej, dziś rano przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García otrzymała potwierdzenie od Ursuli von der Leyen, że zgadza się ona na szereg ważnych postulatów ze strony Socjalistów i Demokratów.

Jak zaproponowała Iratxe García, nazwa teki Margaritisa Schinasa zostanie zmieniona na „promowanie naszego europejskiego stylu życia”; Nicolas Schmit będzie odpowiedzialny nie tylko za pracę, ale także za „pracę i prawa socjalne”, a nazwa teki Virginijusa Sinkeviçiusa ponownie wspomina o rybołówstwie: „środowisko, oceany i rybołówstwo”.

Ponadto, biorąc pod uwagę zobowiązanie do tego, że każdy komisarz i kolegium jako całość uwzględnią cele zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG) w każdym obszarze polityki, uzgodniono, że Paolo Gentiloni jako komisarz ds. gospodarki będzie odpowiedzialny za koordynację wszelkich niezbędnych zmian, głównie w zakresie obecnej struktury europejskiego semestru.

Iratxe García powiedziała:

- W ciągu kilku ostatnich dni utrzymywałam kontakt z Ursulą von der Leyen, ponieważ moja grupa polityczna wciąż czekała na odpowiedź na postulaty, jakie wysunęliśmy w naszym liście z 19 września. Dziś rano otrzymałam bardzo pozytywne odpowiedzi na kluczowe dla nas pytania.

- Wszyscy zgadzamy się, że europejski styl życia jest osiągnięciem, które musimy zachować, ale nie trzeba go bronić, a raczej promować. Filar społeczny stanowi rdzeń europejskiego modelu społecznego i nie można go pomijać, więc teraz teka Nicolasa Schmita jest kompletna.

- Zapewnienie sprawiedliwego przejścia na zrównoważony model ekonomiczny jest dla nas kwestią o kluczowym znaczeniu. Pragniemy mieć pewność, że do europejskiego semestru zostaną dodane nowe wskaźniki, aby uwzględnić nie tylko wzrost makroekonomiczny, ale także dobrobyt ludzi i poszanowanie środowiska. Fakt, że komisarz pochodzący z naszej rodziny politycznej będzie koordynował tę transformację, wzmacnia nasze przekonanie, iż nowa Komisja będzie miała wizję i determinację niezbędne do jej realizacji.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARCÍA PÉREZ Iratxe
Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson
MARTIN DE LA TORRE Victoria
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Od Göteborga do Porto: Socjaliści wytyczają drogę do bardziej sprawiedliwej Europy
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
Grupa S&D chce wypełnić lukę między regionami Europy dzięki zrównoważonej i inteligentnej mobilności