Podziel się:

Po dzisiejszym spotkaniu w Rijadzie w Królestwie Arabii Saudyjskiej z udziałem ministrów finansów G20 i prezesów banków centralnych, które miało na celu omówienie możliwych sposobów postępowania z długami i działań wspierających najbiedniejsze kraje w walce z pandemią Covid-19, Grupa S&D wyraziła dla niego swoje poparcie. Działania te mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, walki z rosnącymi nierównościami oraz zatrzymania i odwrócenia zmian klimatycznych.

Koordynator Grupy S&D w Komisji Rozwoju, Udo Bullmann, powiedział:

- Przyjmujemy z zadowoleniem fakt, że ministrowie finansów i prezesi banków centralnych Grupy G20 (FMCBG) zatwierdzili „Wspólne ramy postępowania z długiem wykraczające poza inicjatywę zawieszenia obsługi zadłużenia (DSSI)”. Pozwala to 73 kwalifikującym się do tego krajom na zawieszenie spłat obsługi zadłużenia na rzecz oficjalnych wierzycieli dwustronnych z krajów G20/Klubu Paryskiego do końca 2020 roku, a być może nawet po czerwcu 2021 roku, jeśli będzie tego wymagać ich sytuacja gospodarcza i finansowa.

- UE i nasze państwa członkowskie w sposób strategiczny przyczyniły się do opracowania inicjatywy DSSI, dzięki której 5 miliardów dolarów udostępnionych zostało natychmiast 46 krajom na wydatki zdrowotne, gospodarcze i socjalne w obliczu pandemii.

- Musimy kontynuować tę debatę, a także podjąć dalsze działania strategiczne. Nikt nie powinien być pozostawiony w tyle; nie jest to tylko zasada moralna. Potrzebujemy konkretnej strategii, która, zwłaszcza w czasie globalnej pandemii Covid-19, powinna obejmować działania krótko- i długoterminowe. Najbiedniejsze kraje muszą mieć możliwość skoncentrowania swoich wysiłków na walce z obecnym kryzysem związanym z pandemią Covid-19 i jej skutkami zdrowotnymi, społecznymi i gospodarczymi.

- Musimy absolutnie powstrzymać kryzysy zadłużenia, które będą nas prześladować co dekadę. Aby zapobiec przyszłym wstrząsom, powinniśmy zbudować odporne, sprawiedliwe i równe społeczeństwa w krajach rozwijających się.

- Nie możemy im pozwolić na to, by utonęły w długach i żądać od nich jak najszybszej spłaty każdego centa. Naszym obowiązkiem jest wspieranie ich w walce z pandemią Covid-19, ale także zapewnienie, by ich społeczno-gospodarcza odbudowa nie została zagrożona.

- Sytuacja kryzysowa jest różnorodna i wymaga praktycznych rozwiązań. Jeśli nie podejmiemy natychmiastowych działań, wystawimy na szwank cele zrównoważonego rozwoju i porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu. Pozbawiłoby to również biedniejsze kraje dostępu do i tak niewystarczających środków na walkę z ubóstwem i brakiem edukacji oraz na walkę o godne miejsca pracy.

- Jako Europejczycy potrzebujemy silnych partnerów o zdrowych gospodarkach i społeczeństwach, aby osiągnąć nasze wspólne cele.

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Etiopia: Grupa S&D wzywa do dialogu, aby znaleźć trwałe rozwiązanie oraz powstrzymać krwawy konflikt i zbrodnie wojenne

Komunikat prasowy

Grupa S&D: EPL ramię w ramię ze skrajną prawicą w kwestii uzależniania pomocy rozwojowej od zarządzania migracją. Nie pozwolimy na to

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pomimo pandemii Covid-19 rozpoczyna się czwarty „Tydzień Afryki” na rzecz nowego, zrównoważonego i równego partnerstwa UE-Afryka