Opublikowane:
Podziel się:

Socjaliści i Demokraci zagłosowali dziś w Parlamencie Europejskim za zwiększoną i skuteczniejszą ochroną pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na kontakt z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi w miejscu pracy. Była to trzecia i ostatnia rewizja odnośnych przepisów w tej kadencji parlamentarnej.   

Marita Ulvskog, negocjatorka Grupy S&D dla tego sprawozdania, powiedziała:

- Jest niezmiernie ważne, abyśmy szli do przodu w naszych działaniach na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedsiębiorstwa w Europie nie powinny ze sobą konkurować kosztem życia i zdrowia swoich pracowników. Nowe przepisy mają zapewnić lepszy stan zdrowia powyżej milionowi pracowników oraz zapobiec 22 000 przypadków chorób pochodzenia zawodowego.   

Agnes Jongerius, rzeczniczka Grupy S&D do spraw społecznych i zatrudnienia, dodała:

-       Zdrowie musi być zawsze ważniejsze od względów ekonomicznych. My, Socjaliści i Demokraci, jesteśmy na czele tej walki – chcemy zagwarantować, że poziom zapobiegania ryzyku związanemu z narażeniem na czynniki rakotwórcze i mutagenne w pracy jest adekwatny do wskazań ambitnych badań naukowych. Naszym celem jest ochrona życia i zdrowia pracowników Europy, czego dowiedliśmy dziś na sali plenarnej. 

Uwaga do redaktorów:

Nowe przepisy wprowadzają ograniczenia wartości narażenia na wdychanie dwóch substancji (formaldehydu oraz 4,4'-metyleno-bis(2-chloroaniliny)), jak też trzech grup substancji (kadmu i jego związków nieorganicznych; berylu i jego związków nieorganicznych; kwasu arsenowego i jego soli, jak też związków nieorganicznych arsenu).

Zaangażowani europosłowie

JONGERIUS Agnes
Head of delegation
Koordynator
Holandia

Kontakt dla prasy

WOLSCHLAGER Markus
Political Advisor
Austria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Będziemy naciskać na desygnowaną na wiceprzewodniczącą Komisji, Šuicę, aby zapewnić pełne zaangażowanie ludzi w debatę na temat przyszłości Europy - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Schmit jest odpowiednią osobą do teki ds. zatrudnienia i spraw socjalnych - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Iratxe García przemawia do grupy parlamentarnej SPD w Berlinie: „Liczymy na Was w kwestii budowy bardziej zrównoważonej i postępowej Europy”