Opublikowane:
Podziel się:

Socjaliści i Demokraci zagłosowali dziś w Parlamencie Europejskim za zwiększoną i skuteczniejszą ochroną pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na kontakt z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi w miejscu pracy. Była to trzecia i ostatnia rewizja odnośnych przepisów w tej kadencji parlamentarnej.   

Marita Ulvskog, negocjatorka Grupy S&D dla tego sprawozdania, powiedziała:

- Jest niezmiernie ważne, abyśmy szli do przodu w naszych działaniach na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedsiębiorstwa w Europie nie powinny ze sobą konkurować kosztem życia i zdrowia swoich pracowników. Nowe przepisy mają zapewnić lepszy stan zdrowia powyżej milionowi pracowników oraz zapobiec 22 000 przypadków chorób pochodzenia zawodowego.   

Agnes Jongerius, rzeczniczka Grupy S&D do spraw społecznych i zatrudnienia, dodała:

-       Zdrowie musi być zawsze ważniejsze od względów ekonomicznych. My, Socjaliści i Demokraci, jesteśmy na czele tej walki – chcemy zagwarantować, że poziom zapobiegania ryzyku związanemu z narażeniem na czynniki rakotwórcze i mutagenne w pracy jest adekwatny do wskazań ambitnych badań naukowych. Naszym celem jest ochrona życia i zdrowia pracowników Europy, czego dowiedliśmy dziś na sali plenarnej. 

Uwaga do redaktorów:

Nowe przepisy wprowadzają ograniczenia wartości narażenia na wdychanie dwóch substancji (formaldehydu oraz 4,4'-metyleno-bis(2-chloroaniliny)), jak też trzech grup substancji (kadmu i jego związków nieorganicznych; berylu i jego związków nieorganicznych; kwasu arsenowego i jego soli, jak też związków nieorganicznych arsenu).

Zaangażowani europosłowie

JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia

Kontakt dla prasy

Wolschlager Markus

WOLSCHLAGER Markus

Political Advisor
Austria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Komisję do zwiększenia ambicji w odniesieniu do ludzi młodych

Komunikat prasowy

Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia: Pomimo sprzeciwu ze strony EPL, Grupa S&D wprowadza postępowe polityki, aby zapewnić sprawiedliwą odbudowę

Komunikat prasowy

Podczas gdy w rzeźniach mają miejsce nowe skandale związane z zakażeniami COVID-19, Grupa S&D apeluje o sprawiedliwe traktowanie pracowników sezonowych