Podziel się:

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim dąży do przeglądu przepisów w zakresie pociągania zanieczyszczających środowisko do odpowiedzialności, aby nasilić walkę ze szkodami w środowisku i ekobójstwem.

Przy poparciu ze strony postępowej większości w Parlamencie Europejskim, sprawozdanie w sprawie odpowiedzialności przedsiębiorstw za szkody w środowisku zaapeluje o od dawna spóźnioną modernizację przestarzałych unijnych przepisów dotyczących odpowiedzialności za środowisko. Debata nad niniejszym sprawozdaniem odbędzie się dziś wieczorem, a ostateczne głosowanie odbędzie się w czwartek rano.

Dokonując przeglądu dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko i dyrektywy w sprawie przestępstw przeciwko środowisku, Grupa S&D pragnie, aby zharmonizowane przepisy skupiały się na zapobieganiu szkodom w środowisku, zmniejszaniu ryzyka i wzmacnianiu zasady „zanieczyszczający płaci” na terenie całej UE.

Eurodeputowany Franco Roberti, negocjator Grupy S&D ds. odpowiedzialności za środowisko, powiedział:

- Aby sprostać naszym ambicjom w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, musimy zaktualizować obowiązujące od 20 lat unijne przepisy dotyczące odpowiedzialności za środowisko; w przeciwnym razie grozi nam opóźnienie w kwestii naszego obowiązku, jakim jest ochrona planety. Obecna mozaika przepisów obowiązujących w całej Europie doprowadziła do powstania różnych systemów odpowiedzialności i niesprawiedliwych reguł gry, jeśli chodzi o pociąganie do odpowiedzialności osób powodujących szkody w środowisku. Musimy karać zanieczyszczających środowisko, a nie tych, którzy ponoszą swoją odpowiedzialność za środowisko, dlatego też wzywamy do zmiany przepisów, aby położyć większy nacisk na zasadę „zanieczyszczający płaci”. Nie możemy pozwolić na to, aby podatnicy płacili rachunki za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu w przypadku niewypłacalności przedsiębiorstwa; dlatego też Komisja powinna rozważyć wprowadzenie obowiązkowego systemu zabezpieczeń finansowych. W ostatnich latach zarówno nasza wiedza naukowa na temat zanieczyszczeń, jak i nasze ambicje w kwestii stawienia czoła wyzwaniom środowiskowym, znacznie się rozwinęły, a związane z tym prawodawstwo musi ewoluować w tym samym tempie. Aby zapewnić, by wszystkie państwa członkowskie poczyniły sprawiedliwe i równe postępy w zakresie odpowiedzialności za środowisko, zalecamy przekształcenie obecnej dyrektywy we w pełni zharmonizowane rozporządzenie oraz powołanie grupy zadaniowej ds. dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko w celu wsparcia jej równego wdrażania i egzekwowania na terenie całej UE. Konieczny jest również system odpowiedzialności pochodnej za szkody dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Mamy również nadzieję, że dokonując przeglądu przepisów Komisja podziela naszą ambicję, jeśli chodzi o zapewnienie pełnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości i sprawiedliwego odszkodowania dla osób, które ucierpiały w wyniku szkód w środowisku w ramach zbiorowych mechanizmów dochodzenia roszczeń.

Eurodeputowany Tiemo Wölken, rzecznik Grupy S&D do spraw prawnych, powiedział:

- Jeśli poważnie traktujemy UE w kwestii sprostania naszym ambitnym zobowiązaniom środowiskowym, UE musi być liderem w globalnej walce ze szkodami w środowisku i powinna wzywać do uznania ekobójstwa za podlegające karze przestępstwo międzynarodowe. Oprócz tego historycznego kroku, jesteśmy zdeterminowani w kwestii aktualizacji dyrektywy w sprawie przestępstw przeciwko środowisku, która uwzględni nowe formy i wzorce przestępstw przeciwko środowisku w UE i która zawierać będzie minimalne przepisy UE dotyczące klasyfikowania szkód w środowisku i zanieczyszczania środowiska jako przestępstwa. Szkody wyrządzone środowisku naturalnemu nie kończą się na granicach krajowych, a dzięki jasnej i właściwej klasyfikacji wszystkich przestępstw przeciwko środowisku na szczeblu UE możemy zagwarantować, że odpowiednie sankcje będą stosowane w ten sam sprawiedliwy i równy sposób na terenie całej UE. W tym roku eurodeputowani opowiedzieli się już przeważającą większością głosów za nałożeniem na przedsiębiorstwa prawnego obowiązku identyfikowania i przeciwdziałania negatywnym skutkom dla praw pracowników, praw człowieka i środowiska w ramach wiążącej należytej staranności. Przegląd przepisów dotyczących odpowiedzialności za środowisko, to kolejne z narzędzi, które zagwarantuje, że przedsiębiorstwa będą odpowiedzialne i rozliczane za wszelkie szkodliwe działania w tym zakresie.

Zaangażowani europosłowie

WÖLKEN Tiemo
WÖLKEN Tiemo
Koordynator
Niemcy
ROBERTI Franco
ROBERTI Franco
Członek
Włochy

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Rzecznik prasowy
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Komisja musi wreszcie wyciągnąć wnioski ze swoich błędów w zakresie transferu danych
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Wyrażamy uznanie dla reform wymiaru sprawiedliwości na Malcie, ale osoby odpowiedzialne za zabójstwo Daphne Caruany Galizii muszą zostać postawione przed sądem
Komunikat prasowy
NIE dla Wielkiego Brata w Europie! Przepisy dotyczące SI powinny chronić prywatne życie i dane obywateli - mówi Grupa S&D