Opublikowane:
Podziel się:

Z inicjatywy Socjalistów i Demokratów Parlament Europejski przeprowadził dziś debatę na temat zewnętrznej ingerencji i dezinformacji w procesach demokratycznych państw członkowskich i Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę wciąż nowe dowody na to, że państwowe i niepaństwowe podmioty próbują podważać systemy polityczne w państwach członkowskich i destabilizować UE poprzez ingerowanie w wybory, nasza Grupa proponuje powołanie specjalnej komisji parlamentarnej, która zajmie się tą priorytetową kwestią. Wzywamy inne grupy polityczne do przyłączenia się do naszej walki o obronę demokracji oraz do poparcia tego wniosku w ramach rezolucji, która zostanie poddana pod głosowanie w październiku.

Kati Piri, wiceprzewodnicząca Grupy S&D i członkini Komisji Spraw Zagranicznych, powiedziała:

- W ostatnich latach miliony Europejczyków zostały wystawione na masowe kampanie dezinformacyjne w ramach wyborów w wyniku zewnętrznej ingerencji. Cyberataki osiągnęły bezprecedensowy poziom, a kluczowe zasady wyborcze, dotyczące finansowania partii politycznych przez kraje trzecie były naruszane lub obchodzone. Najnowszym przykładem tego rodzaju zewnętrznej ingerencji był ujawniony w lipcu przez media plan finansowania przez rosyjskie podmioty partii Matteo Salviniego, Ligi. Ale dotyczy to nie tylko Rosji i Włoch.

- Musimy zwrócić uwagę na wszystkie przypadki zewnętrznej ingerencji i taktyk propagandowych, aby ludzie byli świadomi tego, z czym mamy naprawdę do czynienia. Potrzebujemy poważnych odpowiedzi na to, w jaki sposób zapobiegać takiej ingerencji z zewnątrz, gdy europejscy wyborcy ponownie pójdą do lokali wyborczych. Dlatego też jestem dumna z tego, że moja Grupa przejmuje inicjatywę i proponuje powołanie specjalnej komisji parlamentarnej ds. postepowania wyjaśniającego w sprawie zewnętrznych kampanii, których celem jest ingerencja i dezinformacja. Musimy podjąć natychmiastowe działania, aby europejska demokracja, w której wybory są zawsze wolne i uczciwe, mogła pozostać nietknięta.

Claude Moraes, wiceprzewodniczący Grupy S&D i członek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, powiedział:

- Tegoroczne wybory europejskie pokazały nam, że wciąż jesteśmy podatni na manipulacje finansowane ze źródeł zagranicznych i posiadamy słabe regulacje. Byliśmy także świadkami ingerencji w referendum w sprawie Brexitu i wpływu skandalu Cambridge Analytica na jego wynik.

- Jest rzeczą oczywistą, że potrzebujemy pilnej reformy naszego prawa wyborczego oraz surowszych działań na szczeblu europejskim, aby bronić naszych wyborów przed zewnętrzną ingerencją i manipulacją. Państwa członkowskie nie są w stanie poradzić sobie z tymi zagrożeniami, podejmując działania w izolacji; także samoregulacja sektora prywatnego nie może rozwiązać tego problemu.

- Aby wygrać tę walkę, apelujemy szczególnie o wprowadzenie zabezpieczeń wyborczych zarówno w trybie offline, jak i online, które obejmą zasady przejrzystości, ograniczania wydatków, przestrzegania okresów ciszy wyborczej, równe traktowanie kandydatów, zakaz profilowania do celów wyborczych, oznaczanie treści udostępnianych przez boty oraz usuwanie fałszywych kont.

Zaangażowani europosłowie

PIRI Kati

PIRI Kati

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Holandia

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D potępia posunięcie Chin mające na celu wzmocnienie kontroli nad Hongkongiem

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Państwa członkowskie UE powinny zintensyfikować wysiłki na rzecz wspierania mieszkańców Syrii, ale bez normalizacji stosunków z reżimem Assada

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Prawa pasażerów muszą mieć pierwszeństwo przed interesami przemysłu w ramach roszczeń zbiorowych