Opublikowane:
Podziel się:

Zabierając głos przed oświadczeniami Rady i Komisji w sprawie stanu wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, eurodeputowani S&D wezwali rządy UE do wzmożenia wysiłków na rzecz ściślejszej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi oraz do przyjęcia kompleksowych europejskich ram w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i powołania odpowiedniego urzędu wraz z jednolitym zbiorem przepisów.

Eurodeputowany Jonás Fernández, rzecznik Grupy S&D ds. gospodarki, powiedział:

- Niedawne skandale, takie jak afera Danske Bank, ujawniły rażące luki w unijnym systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Podejrzane reżimy i firmy, terroryści i podmioty unikające płacenia podatków nadużywają luk prawnych stworzonych przez państwa członkowskie, które w różnym stopniu stosują przepisy UE lub w ogóle ich nie stosują. Przyjmujemy z zadowoleniem starania Komisji w zakresie lepszego egzekwowania i wdrażania obecnych przepisów; jednak może to być tylko pierwszy krok.

- Grupa S&D niestrudzenie dąży do wprowadzenia silniejszego nadzoru i surowszych sankcji dla banków uwikłanych w pranie pieniędzy. Najwyższy czas, by wyjść poza minimalne standardy ustawodawstwa i przyjąć kompleksowe europejskie ramy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, które powinny objąć powołanie urzędu wraz z jednolitym zbiorem przepisów. 

Eurodeputowana Birgit Sippel, rzeczniczka Grupy S&D ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, powiedziała:

- Według Europolu około 1 procent rocznego PKB Europy jest używany do prania pieniędzy związanego z korupcją, handlem bronią, handlem ludźmi, przestępstwami podatkowymi lub terroryzmem. Niepokojące jest to, że niektóre państwa członkowskie zwlekają z wdrożeniem przepisów UE, mających na celu zwalczanie przestępstw finansowych, co stanowi poważne zagrożenie dla integralności naszej Unii i bezpieczeństwa naszych obywateli.

- W obliczu coraz bardziej złożonych i transgranicznych działań przestępczych, musimy poprawić nasze działania. Apelujemy o pilne zapewnienie ściślejszej współpracy i wymiany informacji finansowych pomiędzy państwami członkowskimi. Dlatego też popieramy utworzenie unijnego mechanizmu wsparcia i koordynacji, aby ułatwić wspólną analizę i płynną wymianę informacji pomiędzy krajowymi jednostkami wywiadu finansowego. Tego rodzaju mechanizm zapewniłby przyjęcie wspólnych standardów prawnych, a także ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych.

Zaangażowani europosłowie

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania

SIPPEL Birgit

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Wprowadźcie w życie reformę w kwestii globalnego podatku cyfrowego - domaga się Grupa S&D od ministrów finansów

Komunikat prasowy

„Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu jest na dobrej drodze, ale należy zrobić więcej” - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2020: PE domaga się w swoim stanowisku przeznaczenia największych w historii środków na klimat i młodzież