Podziel się:

Socjaliści i Demokraci przyjmują z zadowoleniem przyjęcie strategii dla Afryki przez Komisję Rozwoju. Strategia ta, wraz z przyszłą umową po wygaśnięciu umowy z Kotonu, przyczyni się do przeglądu podejścia UE do krajów rozwijających się w Afryce, zgodnie z realizacją celów zrównoważonego rozwoju (SDG) i zewnętrznymi aspektami Zielonego Ładu.

 

W duchu Agendy 2030 ONZ musimy skupić się na wzmocnieniu zrównoważonego partnerstwa na zasadach równości, opartego na dialogu i poszanowaniu demokracji, praw człowieka i dobrym sprawowaniu rządów.

 

Rzeczywistą zmianę można w pełni zrealizować jedynie poprzez całościową walkę z nierównościami oraz wdrożenie programu na rzecz zrównoważonego rozwoju, który wyeliminuje ubóstwo, brak bezpieczeństwa żywnościowego, różnice wynikające z płci i eksploatację zasobów naturalnych.

 

Sprawozdawca pomocniczy Grupy S&D, eurodeputowany Carlos Zorrinho, powiedział:

 

- Przyjmujemy z zadowoleniem przyjęcie strategii UE-Afryka w Komisji Rozwoju. To ważne sprawozdanie stosuje podejście całościowe, które będzie w stanie stworzyć warunki dla równego partnerstwa, sprzyjającego postępowi i zrównoważonemu rozwojowi na obu kontynentach.

 

- W tym celu i aby postrzegać kraje afrykańskie za równych i prawdziwych partnerów, musimy zainwestować w otwarty dialog z głównymi zainteresowanymi stronami na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i kontynentalnym, zarówno w Afryce, jak i w UE.

 

- Dlatego też, zgodnie z priorytetami Grupy S&D (jak widzieliśmy to podczas niedawnego Tygodnia Afryki Grupy S&D), warto podkreślić wielostronną wizję stosunków międzynarodowych, zawartą w tej strategii, mającą na celu wspieranie pokoju, tolerancji i współpracy pomiędzy ludźmi.

 

Koordynator Grupy S&D w Komisji Rozwoju, eurodeputowany Udo Bullmann, powiedział:

 

- Pandemia Covid-19 w sposób dramatyczny podkreśla pilną potrzebę stworzenia nowego, wzajemnie korzystnego, zrównoważonego partnerstwa między UE a Afryką. W świetle zbliżającego się szczytu UE-Afryka, zatwierdzenie przez komisję strategii dla Afryki stanowi ważny krok naprzód w tym kierunku.

 

- Dzięki zaangażowaniu ze strony Grupy S&D, rozwój społeczny stał się kluczową zasadą przewodnią strategii. Walka z nierównościami stanowi podstawę naszego podejścia. Tylko jeśli zapewnimy dobre sprawowanie rządów, włączenie społeczne, opiekę zdrowotną dla wszystkich, wysokiej jakości edukację, prawa człowieka i równe szanse dla ludzi młodych, będziemy mogli poprawić warunki życia milionów ludzi. Nasze wspólne cele to tworzenie nowych, godnych miejsc pracy i zrównoważony rozwój, zgodny z celami klimatycznymi. W ramach tego wyzwania nikt nie może pozostać w tyle.

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy
ZORRINHO Carlos

ZORRINHO Carlos

Head of delegation
Członek
Portugalia

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D nadal zdecydowanie popiera rozszerzenie UE, ale nie może być żadnych kompromisów w kwestii praworządności i demokracji

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Sprawiedliwa, równa i zrównoważona; taka jest nowa strategia UE-Afryka, której chcemy i o którą będziemy walczyć

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem sankcje wobec wojskowych przywódców zamachu stanu w Mjanmie oraz domaga się uwolnienia wszystkich więźniów politycznych