Podziel się:

W dniu dzisiejszym Parlament Europejski przyjął ostateczne porozumienie z Radą Europejską w sprawie reformy wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Socjaliści i Demokraci odegrali ważną rolę w zagwarantowaniu, że reforma przyczyni się do promowani czystej energii, a jednocześnie do zwalczania ubóstwa energetycznego wśród najbardziej zagrożonych grup społecznych w Europie, poprzez udostępnienie taryf socjalnych na energię elektryczną. 

Europosłanka Martina Werner, negocjatorka Grupy S&D ds. rozporządzenia i dyrektywy w sprawie struktury rynku energii elektrycznej, powiedziała:

-       Naszym priorytetem było torowanie drogi do transformacji obecnej gospodarki w gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. Nie możemy dofinansowywać zanieczyszczających powietrze elektrowni węglowych i zarazem udawać, że bierzemy na poważnie globalne ocieplenie. Te fundusze muszą być przeznaczane zamiast tego na inwestycje w odnawialne źródła energii, sieci energetyczne oraz środki dodające elastyczności naszemu systemowi energetycznemu. Dlatego też będziemy stopniowo wycofywać nowe dotacje na węgiel do roku 2025. 

-       Norma emisji zakłada limit 550 g, który będzie obowiązywał nowe instalacje generujące prąd od momentu wejścia przepisów w życie oraz istniejące już instalacje od dnia 1 lipca 2025 r. 

-       Po drugie naszym celem była jak najwyższa ochrona konsumentów przed praktykami rynkowymi stanowiącymi nadużycie. Prawnym obowiązkiem będzie udostępnianie konsumentom pozasądowych mechanizmów rozwiązywania sporów, tak aby konsumenci mający problem ze swoim dostawcą energii nie byli zmuszeni zwracać się do sądów i uczestniczyć w kosztownych i czasochłonnych procedurach.  

Europoseł z Grupy S&D, Flávio Zanonato, autor sprawozdania parlamentarnego w sprawie gotowości na ryzyko w sektorze energii elektrycznej, powiedział:

- Europejski rynek energii elektrycznej jest już zintegrowany, jednak przepisy wymagały aktualizacji, aby propagować unijną wartość dodaną łączności i współzależności, zwłaszcza w okresach kryzysów. Nawet tam gdzie rynki i systemy funkcjonują prawidłowo, kryzys elektryczny może wystąpić z różnych powodów, takich jak ekstremalne warunki pogodowe czy nawet niedobór paliwa.

- Ponadto gdy rozpoczyna się kryzys, może on wywrzeć wpływ na kraje sąsiadujące. Dlatego też trzeba było wypełnić tę lukę prawną. Wprowadziliśmy zasadę obowiązkowej solidarności i współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w okresach kryzysów energetycznych. W tym celu forsowaliśmy wprowadzenie wspólnych przepisów dotyczących zapobiegania kryzysom oraz narzędzi mających zapewnić współpracę transgraniczną, jak też zarządzanie sytuacjami kryzysów związanych z energią elektryczną.   

- Jeśli chodzi o wskaźniki bezpieczeństwa dostaw oraz oceny ryzyka, państwa członkowskie zachowają możliwość opracowywania własnych ocen ryzyka. Będzie to jednak musiało się odbywać według określonej metodyki. Krajowe oraz regionalne oceny ryzyka muszą wręcz być interoperacyjne, aby działać skutecznie w każdej sytuacji kryzysowej. 

Europoseł Miroslav Poche, negocjator Grupy S&D do kwestii sprawozdania dotyczącego Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, dodał:

-       Agencja zostanie wzmocniona, aby prawidłowo mogła wykonywać swoje obowiązki. Zwiększy się jej zdolność do zbilansowanej i skutecznej współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi, jak też do identyfikowania potencjalnych przypadków niewywiązania się z obowiązków.

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Ci, którzy nie oszukują, nie mają się czego obawiać! Grupa S&D toruje drogę do wprowadzenia zakazu wad ukrytych, które skracają długość życia produktów

Komunikat prasowy

Grupa S&D dąży do przyjęcia strategii przemysłowej, która wesprze Zielony Ład i transformację cyfrową

Komunikat prasowy

Zakaz przedwczesnego starzenia się produktów oraz obowiązkowe etykietowanie dotyczące trwałości i możliwości naprawy. Grupa S&D walczy o ambitny, zrównoważony jednolity rynek