Podziel się:

Europa powinna nadal odgrywać wiodącą rolę w demonstrowaniu solidarności i gwarantowaniu wszystkim szczepień przeciwko Covid-19. Od samego początku jasno określiliśmy nasze stanowisko, że szczepionka jest dobrem publicznym i powinna być dostępna dla wszystkich*.

Na sesji plenarnej w przyszłym tygodniu nasza Grupa zażąda debaty wraz z rezolucją w sprawie globalnej strategii szczepień UE. Teraz, kiedy administracja Biden-Harris w USA również zaproponowała zawieszenie ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do szczepionek, uważamy, że Komisja Europejska powinna przyjąć czasowe zawieszenie porozumienia TRIPS za punkt wyjścia do zwiększenia globalnego dostępu do niedrogich szczepionek i terapii walczących z Covid-19. Komisja powinna zobowiązać się do przezwyciężenia barier i ograniczeń związanych z patentami i prawami własności intelektualnej, aby zapewnić powszechną produkcję szczepionek i ich terminową dystrybucję wśród ludzi na całym świecie.

Wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za handel, eurodeputowany Marek Belka, powiedział:

- To dobra wiadomość, że administracja Bidena popiera obecnie proponowane czasowe zwolnienie z TRIPS w ramach WTO. Europa powinna brać z tego przykład. Pandemia była poważnym ciosem dla źródeł utrzymania ludzi i światowej gospodarki, a najpoważniejsze konsekwencje dotknęły kraje rozwijające się.

- Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc potrzebującym i zagwarantować, by wszyscy byli bezpieczni. Tylko wtedy wszyscy możemy pokonać tę pandemię.

Koordynatorka Grupy S&D w Komisji Handlu Międzynarodowego, eurodeputowana Kathleen Van Brempt, powiedziała:

- Wielokrotnie powtarzano, że nie będziemy bezpieczni dopóty, dopóki wszyscy nie będą mieli dostępu do szczepionki. W ostatnich miesiącach nie udało nam się spełnić tej obietnicy. Nasza kampania szczepień toczy się na pełnych obrotach, ale stanowi to wyraźny kontrast w stosunku do dużej części świata, w której nie podano jeszcze nawet pierwszego szczepienia.

- Fakt, że Stany Zjednoczone pod administracją Bidena zdecydowały się teraz wesprzeć tymczasowe zniesienie międzynarodowych zobowiązań dotyczących patentów na Covid-19, stanowi prawdziwy przełom. I nie chodzi tylko o patenty.

- Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zwiększyć globalną zdolność produkcyjną szczepionek na Covid-19, diagnostyki, leczenia i sprzętu medycznego. Niezbędny jest również transfer danych, badań i wiedzy na temat produkcji szczepionek. Jak słusznie zauważył wczoraj prezydent Biden, wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych środków. Nie mamy czasu do stracenia.

Koordynator Grupy S&D w Komisji Rozwoju, eurodeputowany Udo Bullmann, powiedział:

- Otwarcie praw patentowych na szczepionki Covid-19 może zmienić zasady gry dla globalnego Południa. Wiele spośród najbardziej dotkniętych regionów, w tym RPA, Indie i Brazylia, nadal pilnie potrzebuje większej liczby dawek szczepionek, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się i możliwość mutacji wirusa.

- Chociaż zakłady produkcyjne w naszych krajach partnerskich mogły już od wielu miesięcy wytwarzać szczepionki, nie jest za późno, aby jak najszybciej zwiększyć globalną produkcję, żeby ratować ludzkie życie i raz na zawsze zakończyć tę pandemię.

- UE musi teraz zintensyfikować swoje działania, przestać blokować ten proces i podjąć pracę nad szybkim i skutecznym rozwiązaniem. Nie możemy pozwolić sobie na dalsze opóźnienia.

Uwaga dla wydawców

Ochrona patentowa produktów farmaceutycznych jest wymagana na mocy Porozumienia TRIPS w ramach Światowej Organizacji Handlu (Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej).

* Szczegółowe informacje na temat naszego stanowiska w sprawie globalnej dystrybucji szczepionek można znaleźć w naszym stanowisku: Sprawiedliwa i zrównoważona globalna strategia w sprawie szczepień, oraz w komunikacie prasowym: Grupa S&D: Komisja UE musi zintensyfikować działania na rzecz globalnej eliminacji Covid-19. To jedyny sposób na pokonanie tej pandemii | Socialists & Democrats (socialistsanddemocrats.eu)

Zaangażowani europosłowie

BELKA Marek
BELKA Marek
Wiceprzewodniczący
Polska
BULLMANN Udo
BULLMANN Udo
Koordynator
Niemcy
VAN BREMPT Kathleen
VAN BREMPT Kathleen
Przewodnicząca delegacji
Koordynatorka
Belgia

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Press Officer
Włochy
Czerny-grimm Inga
CZERNY-GRIMM Inga
Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Silniejsza Europejska Agencja Leków przybliża utworzenie Unii Zdrowia
Komunikat prasowy
„W pełni popieram wnioski wyciągnięte przez Komisję Europejską z pandemii Covid-19, ale analiza musi wykraczać poza jej wpływ na zdrowie” - mówi Iratxe García
Komunikat prasowy
Pięcioletnie zawieszenie broni w sporze handlowym Airbus-Boeing pokazuje, że stosunki UE-USA powracają na właściwą drogę wraz z postępową agendą