Podziel się:

Parlament Europejski ponownie będzie dziś wieczorem debatować na temat pogarszającej się praworządności w Polsce. Socjaliści i Demokraci wzywają Komisję Europejską i Radę do wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi, aby chronić trójpodział władzy, niezależność sądownictwa i pierwszeństwo prawa UE w Polsce.

Grupa S&D przypomina o potrzebie nowego mechanizmu UE dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych w celu oceny sytuacji we wszystkich państwach członkowskich, wraz z potencjalnymi konsekwencjami, jeśli chodzi o dostęp do funduszy UE.

Eurodeputowany S&D, Juan Fernand0 López Aguilar, sprawozdawca PE ds. Polski oraz przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, były minister sprawiedliwości Hiszpanii powiedział:

„Kiedy debatowaliśmy nad sytuacją w Polsce w styczniu, myśleliśmy, że gorzej już być nie może. Myliliśmy się. Wbrew ostrzeżeniom Komisji Weneckiej i zaledwie kilka dni po wizycie komisarz Jourovej w Warszawie polski prezydent podpisał nową ustawę dyscyplinującą, zwaną „ustawą kagańcową”. Zgodnie z nią sędziowie będą mogli zostać ukarani, a nawet zwolnieni za krytykę lub zakwestionowanie zasadności reform sądowych podjętych przez rząd PiS. Nowe prawo ma na celu nie tylko pozbawienie sędziów niezależności, ale w rzeczywistości uniemożliwi także polskim sędziom stosowanie prawa europejskiego zgodnie z wykładnią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Musimy powiedzieć to wprost: mamy do czynienia z bezpośrednim atakiem na podstawy prawne UE, co de facto może doprowadzi do wyprowadzenia Polski z porządku prawnego UE. Grupa S&D wzywa Komisję Europejską do wszczęcia nowego postępowania w sprawie tak zwanej ustawy kagańcowej oraz Radę, by w końcu przeszła do kolejnego etapu procedury z art. 7.

Eurodeputowana S&D, Katarina Barley, wiceprzewodnicząca PE i członkini grupy roboczej ds. praworządności w komisji LIBE, była minister sprawiedliwości Niemiec dodała:

„Pomimo wielokrotnych ostrzeżeń ze strony Parlamentu, Komisji Europejskiej, niezależnych ekspertów Komisji Weneckiej i samych sędziów, polski rząd poddaje sądownictwo politycznej kontroli. Działania rządu PiS, w tym przyjmowanie wielu pomniejszych przepisów, składają się jak mozaika na całościowy obraz. Obraz, gdzie orzeczenia niezależnych sądów nie są już mile widziane, lecz są karane jak przestępstwa; prymat prawa europejskiego nie ma już zastosowania; a niezależne sądownictwo nie zasługuje już na swoją nazwę.
 
Komisja powinna niezwłocznie zwrócić się do ETS o zastosowanie środków tymczasowych w celu zablokowania ustawy kagańcowej. To jednak nie wystarczy. Jako UE musimy jasno powiedzieć: nie można wybierać z UE tylko tego co się podoba. Każdy, kto chce korzystać z funduszy unijnych, musi przestrzegać podstawowych wartości. Praworządność w Polsce sypie się, ale nie jest jeszcze za późno na zdecydowane działania. Większość Polaków chce należeć do rodziny UE. Wiąże się to z korzyściami i obowiązkami, w tym z poszanowaniem praworządności i pierwszeństwa prawa europejskiego. Z tego względu te fundamentalne zasady demokracji muszą być chronione ”.

Zaangażowani europosłowie

BARLEY Katarina

BARLEY Katarina

Członek
Niemcy
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

Członek
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nawet w czasach kryzysu nie ma miejsca na kompromisy, jeśli chodzi o demokrację i praworządność

Komunikat prasowy

Grupa S&D protestuje przeciwko barbarzyńskiemu ograniczeniu aborcji w Polsce!

Komunikat prasowy

Grupa S&D o programie prac Komisji na 2021 rok: „Nie ma czasu do stracenia w kwestii spełnienia oczekiwań obywateli UE!”