Podziel się:

Z racji tego, że w Brukseli odbywa się dziś konferencja UE-ONZ na temat Syrii, Socjaliści i Demokraci wzywają państwa członkowskie UE do złożenia ambitnych deklaracji w kwestii bezstronnego dostarczenia pomocy humanitarnej potrzebującym Syryjczykom za pośrednictwem agencji ONZ i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jednocześnie Grupa S&D potwierdza, że prowadzony przez ONZ proces polityczny na rzecz Syrii, obejmujący znaczące włączenie wszystkich grup ludności, jest jedynym sposobem zakończenia tej trwającej dekadę wojny. Gdy tylko na tej podstawie zostanie uzgodniona transformacja polityczna, należy rozpocząć prawdziwą odbudowę kraju.

Kati Piri, wiceprzewodnicząca Grupy S&D do spraw zagranicznych, powiedziała:

- Chociaż Syria zniknęła z pierwszych stron gazet, konflikt ten jest wciąż daleki od zakończenia. Sytuacja milionów Syryjczyków, którzy zostali przesiedleni wewnętrznie i uchodźców uległa niewielkiej poprawie. Pandemia COVID-19 i załamanie gospodarcze Syrii doprowadziły dziś do sytuacji, w której 9,3 miliona Syryjczyków cierpi w wyniku poważnego braku bezpieczeństwa żywnościowego. 

- Dlatego też przyjmujemy z zadowoleniem konferencję w Brukseli i prosimy państwa członkowskie UE o zwiększenie wsparcia finansowego zarówno dla Syryjczyków mieszkających w tym kraju, jak i tych, którzy znaleźli schronienie w krajach sąsiadujących z Syrią, w tym w Libanie, Jordanii, Turcji, Egipcie i Iraku. Wszelka pomoc humanitarna musi być neutralna, bezstronna i niezależna od podmiotu kontrolującego terytorium odbiorcy; powinna ona także podlegać ścisłym wytycznym w odniesieniu do obszarów kontrolowanych przez reżim. Wzywamy Radę Bezpieczeństwa ONZ, a w szczególności Rosję i Chiny, do zapewnienia dalszego lub ponownego otwarcia wszystkich czterech przejść granicznych w celach humanitarnych.

- Ale sama pomoc humanitarna nie wystarczy. Mam nadzieję, że konferencja będzie okazją do ożywienia procesu kierowanego przez ONZ w celu wzmocnienia politycznego rozwiązania dla Syrii. Po rażącym naruszeniu prawa międzynarodowego, humanitarnego i praw człowieka, w tym po umyślnym atakowaniu placówek i podmiotów edukacyjnych, opieki zdrowotnej i humanitarnych, reżim Assada i jego zewnętrzni poplecznicy, Rosja i Iran, mogą zostać pozbawieni prawa do decydowania o przyszłości kraju. Turcja musi wycofać się ze swojej nielegalnej de facto wojskowej okupacji północnej Syrii. Reprezentatywny rząd w Syrii, który będzie emanacją całego społeczeństwa, w tym jego kurdyjskiej mniejszości, jest jedynym sposobem na osiągnięcie długofalowej stabilności kraju. Po uzgodnieniu transformacji politycznej pod przewodnictwem ONZ, UE powinna być gotowa do natychmiastowego udzielenia Syrii istotnej i znaczącej pomocy na rzecz odbudowy kraju. 

Sprawozdawczyni pomocnicza Grupy S&D ds. Syrii, Isabel Santos, przewodnicząca delegacji PE do krajów Maszreku, powiedziała:

- Prawie 10 lat wojny, blisko 500 000 ofiar śmiertelnych, sześć milionów syryjskich uchodźców przesiedlonych za granicę i sześć milionów przesiedlonych wewnętrznie, żyjących w skrajnie trudnych warunkach. Konferencja w Brukseli musi być dla Unii Europejskiej okazją do pokazania, że społeczność międzynarodowa solidaryzuje się z Syrią.

- UE i jej członkowie są zdecydowanie największymi darczyńcami, zapewniając od 2011 roku ponad 20 miliardów euro pomocy humanitarnej dla Syryjczyków; nie możemy się tego wstydzić i musimy głośno o tym mówić. Jednocześnie musimy przeciwstawić się zagranicznym kampaniom dezinformacyjnym, które utrzymują, że sankcje UE wobec reżimu Assada dotykają ludność.

- UE nigdy nie powinna rezygnować ze swoich działań dyplomatycznych, aby zakończyć wojnę na podstawie trwałego porozumienia, zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Reżim Assada musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za swoje działania. Jesteśmy to winni ofiarom niewypowiedzianych okrucieństw, które miały miejsce przez te wszystkie lata wojny. Wszystkie osoby, odpowiedzialne za zbrodnie wojenne, naruszenia praw człowieka i użycie broni zakazanej w świetle prawa międzynarodowego, należy postawić przed wymiarem sprawiedliwości. 

Zaangażowani europosłowie

SANTOS Isabel

SANTOS Isabel

Koordynator
Portugalia

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Przywódcy Parlamentu Europejskiego wzywają do solidarności w obliczu rosyjskiego ataku na Republikę Czeską

Komunikat prasowy

Grupa S&D przewodzi poparciu w komisji dla umowy UE-Wielka Brytania, ale zabiega o gwarancje przed końcowym głosowaniem

Komunikat prasowy

Grupa S&D nadal zdecydowanie popiera rozszerzenie UE, ale nie może być żadnych kompromisów w kwestii praworządności i demokracji