Podziel się:

Po głosowaniu na dzisiejszej sesji plenarnej Grupa S&D przyjęła z zadowoleniem przyjęcie wspólnej rezolucji w sprawie oceny wpływu stosowania środków ochrony roślin na pszczoły. Komisja Europejska musi teraz należycie uwzględnić w swoim rozporządzeniu ryzyko toksyczności przewlekłej dla pszczół i wpływ na inne owady zapylające.

Wiceprzewodniczący Grupy S&D ds. finansowania lepszej i bardziej sprawiedliwej Europy, członek Komisji Rolnictwa, Eric Andrieu powiedział:

 - Przyjęcie tej wspólnej rezolucji w sprawie oceny wpływu środków ochrony roślin na pszczoły, to doskonała wiadomość. Komisja Europejska powinna uwzględnić w swoim rozporządzeniu wszystkie wytyczne wydane w 2013 roku przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), w tym ryzyko toksyczności przewlekłej dla pszczół i wpływ na inne owady zapylające.

- Spadek liczebności owadów zapylających stanowi poważne zagrożenie dla ochrony środowiska, ale także dla produkcji rolnej. Pszczołom grozi wyginięcie, a ich wskaźnik umieralności osiąga w niektórych częściach Europy 80%. Zagraża to zachowaniu różnorodności biologicznej i naszego bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ prawie 35% światowej produkcji rolnej zależy od owadów zapylających. Nie możemy na to przymykać oczu. Wzywamy Komisję Europejską do natychmiastowego podjęcia działań w tej sprawie!

Koordynatorka Grupy S&D w Komisji Środowiska, Jytte Guteland powiedziała:

- Świat potrzebuje zdrowych pszczół i musimy zrobić wszystko, aby chronić je przed niebezpiecznymi pestycydami. Dbając o nasze pszczoły, dbamy również o naszą przyszłość. Owady te odgrywają fundamentalną rolę w naszym społeczeństwie; zapylanie jest podstawową koniecznością dla naszych ekosystemów, ale także dla naszej produkcji żywności. Europa już dawno temu powinna rozpocząć przejście na nietoksyczne społeczeństwo, co wymaga zrównoważonego stosowania pestycydów, które nie wyrządzają szkód owadom zapylającym i bioróżnorodności.

Zaangażowani europosłowie

GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D o programie prac Komisji na 2021 rok: „Nie ma czasu do stracenia w kwestii spełnienia oczekiwań obywateli UE!”

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Dobra wiadomość! Zielone światło Parlamentu Europejskiego dla przyznania natychmiastowych, nowych środków finansowych na rozwój zrównoważonego rolnictwa

Komunikat prasowy

Grupa S&D chce ambitnego programu UE dla zdrowia. To nie jest dobry moment na cięcia!